Dům modlitby Koinonie Jan Křtitel

Dům modlitby Koinonie Jan Křtitel

Pravidelně každé úterý od 18 hodin se v naší farnosti schází modlitební skupinka Koinonie Jan Křtitel, tzv. Dům modlitby. Společenství se účastní obvykle 2 - 8 osob.

Program: přivítání a vstupní modlitba, Boží chvála, čtení Žalmu a krátká modlitba vycházející z jednoho z veršů, "kolečko modliteb" za rodinu, za představené, za situaci ve světě, za mír..., čtení z Evangelia s výkladem, odevzdání života Pánu, vzývání Ducha Svatého, modlitba za duše zemřelých, oblékání Boží zbroje, modlitba proroctví o Domech modlitby, přímluvy na úmysly vyžádané z centra Koinonie (Plzeň-Litice), závěrečné modlitby (Otče náš, Zdrávas Maria)

Místo setkávání: v bytě pana Františka Holuba - Vajgar 559/III, 3. poschodí

Kontakt: František Holub, tel.: +420 737 056 965