Focolare

Focolare

V naší farnosti se schází skupinka 12 sympatizantů hnutí Focolare (o samotném hnutí podrobněji níže nebo proklikem na web hnutí). Čteme si Slovo života, tj. zamyšlení nad jednou citací z evangelia v daném měsíci. Pomodlíme se růženec a pak následuje volná diskuze na libovolné téma. Kdo chce, může se podělit o své zkušenosti. Jsme otevřeni všem zájemcům.

Doba: Středa po večerní mši svaté (v intervalu jednou za měsíc)

Místo: po dobu rekonstrukce budovy proboštství nutno se předem zeptat  (Dominika Hašková)

 

Kontaktní osoba:

Dominika Hašková

tel.: +420 723 854 613

e-mail: [email protected]

 

Hnutí Focolare

Inspirací pro vznik tohoto hnutí v mysli Chiary Lubich (1920 – 2008) z italského Tridentu byl pohled na Svatou Rodinu v Loretu (poutní místo v Itálii). Ježíš, Marie a Josef se pohybovali mezi lidmi a sdíleli osudy své země. Nebyli za zdmi kláštera a měli oděv jako jejich vrstevníci z okolí. Jejich „výzbrojí“ ale byla naprostá odevzdanost do vůle Boha Otce. Podobně každý člověk si může zvolit Boha za svůj jediný ideál a řídit se evangeliem, kde Ježíš vysvětluje Slovo Boží.

Při bombardování Tridentu v době II. světové války Chiara se svými kamarádkami intenzivně pomáhala lidem ve svém okolí. Ideály dívek v té době jako studia na univerzitě, manželství, podnikání - se vzhledem k válce začaly bortit. Co přetrvá?  „Nebe a země pominou, ale má slova nepominou“. Jedině Boží přísliby v Bibli a evangeliu zůstávají. A touha žít toto evangelium každý den jim byla inspirací.  -  Postupně k nim přicházeli lidé a ptali se, jak jim mohou pomoci a odkud čerpají tu sílu jít dál.  A tak je přizvaly do svého kruhu, četly evangelium a hovořily o svých zkušenostech. -  Počet přívrženců rostl v řadách mužů, rodin i církevních představitelů. Církev několik let zkoumala pravost tohoto církevního proudu, než povolila vznik hnutí.

Během času se hnutí focolare rozšířilo do mnoha zemí. Ti, co mají sliby, bydlí v menších skupinkách (ženy nebo muži zvlášť) v bytě nebo v domku. Pracují ve svých individuálních zaměstnáních a pomáhají ve svých farnostech. Pokud jsou vysláni do ciziny, pracují obvykle pro nějakou charitu v dané zemi. Existují také rodiny, které mají sliby. To znamená, že jsou pokud možno co nejvíce otevřeni práci a činnosti Díla.

Proč „focolare“?

Focolare je italské slovo a znamená „krb“ nebo „ohniště“ a má symbolický význam. Kde se od nepaměti scházela rodina? U nějakého ohně. A aby byl oheň udržován, musíme přikládat polínka. Abychom udržovali plamen Boží lásky mezi námi, měli bychom naše prožité zkušenosti s Božím Slovem sdílet mezi sebou. Být velká rodina.

Proč „Dílo Mariino“?

Žít ideál znamená sladit svou vůli s vůlí Boží. Dokonalým příkladem je nám v tom Panna Mariaslužebnice Páně.