kaple Jména Panny Marie (Políkno)

Kliknutím mapku aktivujete
O místu:

Kaple Jména Panny Marie v Políkně od stavitele Jana Kocába je datována rokem 1863. Tato návesní kaple je zapsána do Ústředního seznamu kulturních památek ČR pod rejstříkovým číslem 5675. Prostor kaple je tvořen podélnou lodí s malou předsíní s točitým schodištěm na kůr. Loď je zaklenuta dvěma poli vysoké valené klenby svedené na trojici pilastrů se štukovými hlavicemi. Presbytář je mělký, s menzou a oltářem v novobarokním slohu, s obrazy Neposkvrněného početí Panny Marie a Korunování Panny Marie. V současné době je kaple vyzdobena i nově restaurovanou křížovou cestou, která byla původně umístěna v Děbolíně.

zdroj: https://www.jh.cz/cs/mesto/mistni-casti/polikno/pametihodnosti/kaple-jmena-panny-marie.html

Pravidelné bohoslužby se v tomto kostele nekonají.

Místo uskutečnění

49.1155683N, 14.9652472E

Sdílejte info