farní kostel sv. Jiljí

Kliknutím mapku aktivujete
O místu:

Farní kostel sv. Jiljí je připomínán roku 1376, kdy spadal do olomoucké diecéze. Okolo něho býval hřbitov. (Dnešní náměstí je přibližně ve stejné výši, jako byla dna hrobů na původním hřbitově) Měl asi tutéž základní podobu jako nynější chrám. Na věži se kromě tří zvonů nacházela i zvonkohra na způsob loretánských zvonků, udržovaná zvláštním důchodem. Po velkých požárech v letech 1824 a 1835, které zasáhly ničivě i chrám, byl v letech 1843 - 49 Fr. Stárkem postaven nový kostel v empírovém slohu. Empory podklenul r. 1863 V. Hess. Chrám je trojlodní s presbytářem uzavřeným zevně polygonálně, uvnitř půlkruhově. Před trojlodím předsíň, nad ní kruchta a uprostřed průčelí 33 m vysoká hranolová věž. Trojlodí je rozděleno třemi páry pilířů a šesti dvojicemi toskánských sloupů, nad úzkými bočními loděmi empory, střední loď zaklenuta třemi poli placky, boční lodi rovněž třemi poli placky podélně, presbytář plackou a v závěru konchou. Pseudorománské zařízení pochází z 2. pol. 19. století: hlavní oltář a kazatelna od J. Novotného, obraz na hlavním oltáři od V. Kandlera, boční oltáře z r. 1859 od J. Ptáka, kamenná křtitelnice z r. 1725. Z původního zařízení se zachovaly sochy sv. Terezie a sv. Bernarda, po r. 1700, a cínový svícen asi 35 cm vysoký z r. 1596. V 90. letech 20. století byla opravena fasáda kostela a na věži byly instalovány nové hodiny s automatickým ovládáním zvonů, dar manželů Kaprálových. Na faře je umístěna stálá prodejní výstava knih. Poblíž kostela sv. Jiljí se nachází socha Nejsvětější Trojice z období okolo r. 1700.

zdroj: https://www.strmilovsko.cz/mesto/historie-mesta/kostely-a-pamatky/

Pravidelné bohoslužby jsou v tomto kostele ve středu od 16 hodin a v neděli od 8 hodin.

Místo uskutečnění

49.1590125N, 15.2012444E

Sdílejte info