Blog - Doporučujeme

Filmana

Filmana

Filmana je první československá streamovací platforma se zaměřením na tituly, které odpovídají hodnotám křesťanství. Vznikla v roce 2023 ve Zlíně za podpory mnoha štědrých dárců a podporovatelů. Její fungování zaštiťuje nezávislý Nadační fond Filmana, jehož posláním je přinášet křesťanské hodnoty prostřednictvím filmové tvorby – podstata této platformy je tedy nezisková.

Společným jmenovatelem obsahové nabídky je předpoklad, že daný titul může zasáhnout duši diváka, dotknout se jeho srdce. Ať už je to v rovině vztahu k víře, církvi, přírodě, ostatním lidem. 

Veškerý filmový obsah je k dispozici legálně na základě platných smluv s filmovými distributory. 

https://filmana.cz/

Časopis Duha

Časopis Duha

Katolický časopis pro děvčata a chlapce od 5 do 12 let

PŘEDPLATNÉ 2024/2025

K JUBILEJNÍMU ROKU 2025
pro děti, které rády otevírají brány do neznáma, a pro dospělé, kteří se je nebojí doprovázet

Zahrnuje všechna čísla včetně adventního kalendáře od září do června. 

Při objednávce během školního roku vám čísla zašleme zpětně od září. 

15 čísel během školního roku
Ke každému číslu online další nápady a metodická podpora

https://www.mojeduha.cz/

https://petrinum.com/38-predplatne-20242025

TV Noe

TV Noe

TV Noe („Televize dobrých zpráv“) je jediná česká nekomerční televize a zároveň jediná česká televize specializující se velkou částí svého vysílání na křesťanského diváka, předkládá ale divákům i různé nekonfesní vzdělávací pořady z oblasti historie a přírodních věd (zejména astronomie a biologie) či pohádky pro děti.

Hlavním zaměřením stanice je šíření pozitivních hodnot, jako jsou všeobecná snášenlivost mezi lidmi a rozšiřování duchovního i kulturního obzoru. TV Noe je názorově a nábožensky snášenlivá, apolitická; dbá na etický rozměr. Hodlá být pomocníkem a prostředníkem pro ty, kteří potřebují odpočinek, radu, pomoc či ochranu. Vysílání je rodinně zaměřené; staví na tradičních křesťanských hodnotách. Nabízí divákům duchovní hloubku a zdravý životní styl s cílevědomým omezením zobrazování násilí a nemravností.

Své vysílání šíří přes internetsatelitkabelové rozvody a DVB-T2. Od roku 2023 vysílá i na kanálu NOE+.

https://www.tvnoe.cz/

BibleProject

BibleProject

BibleProject je neziskové animační studio, které vyrábí krátkometrážní kreslená videa o Bibli a tématech, která s ní souvisejí, abychom biblický příběh zpřístupnili co nejvíce lidem. Díky našim obětavým podporovatelům stále více lidí po celém světě poznává Bibli jako jeden ucelený příběh, který vede k Ježíši. 

https://bibleproject.com/Czech/

YouTube kanál Poutní místo Lomec

YouTube kanál Poutní místo Lomec

Poutní místo Lomec: Místo pro všechny hledající. Zajímavé podněty k duchovnímu životu, komentáře k nedělní liturgii, otázky víry a mnoho dalšího. S P. Josefem Prokešem.

https://www.youtube.com/@PoutnimistoLomec/featured

IN! dívčí svět

IN! dívčí svět

IN! dívčí svět

Křesťanský web a časopis pro dospívající dívky o všem, co je zajímá a co prožívají doma, ve škole, ve volném čase i v duchovním životě.

IN! dívčí svět

Více podrobností: https://info.in.cz/

Škola křesťanského života a evangelizace Marie z Nazareta, Matky Církve

Škola křesťanského života a evangelizace Marie z Nazareta, Matky Církve

Škola křesťanského života a evangelizace

Marie z Nazareta, Matky Církve

- zkráceně „Škola Marie“ pořádá formační duchovní obnovy, které mají za cíl uvést angažované věřící teoreticky i prakticky do:

1) podstaty křesťanské víry (kérygma), 2) učednictví – jak být učedníkem Ježíše Krista, vystavět život na Božím slově, nechat se vést Duchem Svatým a 3) cesty ke svobodě - jak se zbavit hříchů, slabostí, překážek, které mi brání jít za Kristem.

Za tímto účelem se každý rok nabízí 4 setkání: 3x víkendové setkání (obvykle podzim, zima, jaro) a 1x desetidenní setkání v létě. Počáteční roky formace vedou účastníky ke zralé víře, další roky formace jim mají pomoci v nalezení svého místa v Církvi a v aktivní službě. Poslední rok je věnován prohloubení duchovního života. Školu v Českých Budějovicích duchovně zaštiťuje otec Tomas van Zavrel.

Každý víkend nabízí společenství, katecheze, modlitbu, agapé a má stejnou strukturu, ale vždy jiné téma. Je možné se účastnit jen jednoho víkendu, ale mnozí, kdo zažili toto krásné společenství, hloubku společné modlitby a bohatství přednášek, se pravidelně vracejí.

 

Více informací online:

https://prolidi.bcb.cz/cs/akce/2023-09-skola-krestanskeho-zivota-a-evangelizace

https://www.skolamarie.cz/

1