kostel sv. Petra a Pavla (Lodhéřov)

Kliknutím mapku aktivujete
O místu:

Historie kostela

Kostel byl založen ve 13. století. Z té doby se dochovalo presbyterium s pětibokým závěrem a jedním polem, sklenuté křížovou žebrovou klenbou. Dále je sakristie na levé straně presbyteria a sanctuarium. Na pravé straně je předsíňka, nad kterou byla v 19. století zbudována oratoř, spojená dřevěnou krytou chodbou s farou. Za závěrem presbyteria na jihovýchodní straně je kaplička Matky Boží svatohorské z 8. století.

Do dnešní podoby se začal kostel přetvářet v 17. století. Původní dřevěný strop byl roku 1642 nahrazen klenbou na přistavěných pilastrech. Roku 1674 byla vystavěna nová věž o třech patrech, vysoká 14 metrů po střechu, jejíž tvar se v průběhu dalších staletí měnil. Ve zvonici věže jsou zavěšeny dva znovy menší z roku 1766 (sign. I. Lissiac Prag) a větší z roku (sign. Rud. Perner Budweis). V roce 1787 byla chrámová loď rozšířena po levé straně o boční loď s emporou, otevřenou třemi arkádami do lodi původní. Také dřevěná kruchta byla rozšířena a sklenuta na dvou masivních pilířích a dvou pilastrech. Pravá boční loď byla přistavěna až roku 1819.

Na hlavním oltáři z roku 1778 he velký obraz patronů chrámu od VIL. Kandlera. Na bočních oltářích jsou obrazy sv. rodina a sv. Vendelín od B. Kamarýta. Kamenná křtitelnice pochází z roku 1698 a z téže doby je pravděpodobně almužní sloupek (pokladnička) v předsíni kostela. Varhany pravděpodobně z počátku 19. století jsou jednoduchý, jednomanuálnový nástroj s devíti rejstříky. V podlaze presbyteria jsou dvě kamenné náhrobní desky z 18. století.

Roku 1991 proběhla poslední oprava vnějších fasád kostela i věže. Na věži byla vyměněna krytina. Tato rekonstrukce se uskutečnila díky spolupráci místních občanů a díky finanční podpoře starousedlíků za zahraničí.

Sochy u kostela

Od roku 1779 stojí před kostelem dvě vápencové sochy na žulových podstavcích. Podstavce jsou vysoké 180 cm a sochy samotné jsou vysoké 185 cm. Jedna ze soch představuje Jana Nepomuckého a druhá Judu Tadeáše. Obě mají svoji historickou hodnotu a společně s jejich osazením zde byly vsazeny ve stejném období obě lípy. Ty jsou dnes památkově chráněny. V roce 2008 byly obě sochy nově restaurovány.

zdroj: https://www.lodherov.cz/obec-7/pamatky-v-obci/kostel-sv-petra-a-pavla-a-sochy-u-kostela-160cs.html

Pravidelné bohoslužby se v tomto kostele nekonají.

Místo uskutečnění

49.2130803N, 14.9630428E

Sdílejte info