kostel Nejsvětější Trojice (Klášter)

Kliknutím mapku aktivujete
O místu:

V malé vesničce Klášter na cestě z Nové Bystřice do Slavonic byl v letech 1501-1507 zbudovaný klášter paulánů, kteří sem přišli již v r. 1491. Pauláni měli za úkol najít místo od Alp na východ, kde se sbíhají tři léčivé prameny a toto místo našli právě zde.

Dne 22. července 1533 byl klášter vypálen novokřtěnci, ale po r. 1626 postaven znovu. Roku 1785 byl Josefem II. klášter zrušen. Kompletně zbourán byl r. 1959. Na místě zůstal jen kostel Nejsvětější Trojice postavený v letech 1668-1682 na místě starého, dle projektu Domenica Orsiho. Tato ojedinělá stavba v kraji byla v letech 1674-1675 uvnitř vyzdobena raně barokními štukaturami, jejichž autorem je G. B. Cometa. Unikátní památkou v kostele byl ještě donedávna Strom životaunikátní a krásná jemná dřevořezba z doby po polovině sedmnáctého století, pravděpodobně jihoněmeckého původu, kterou nyní mohou zájemci zhlédnout v sakristii chrámu sv. Jana Křtitele v Muzeu Jindřichohradecka v Jindřichově Hradci. Kostel je jedinečný také svou prostorovou koncepcí (kněžiště je otočeno k západu - kvůli třem pramenům stékajícím se pod oltářem a vytékajícím ve studánce u kostela). V blízkosti je rašelinná louka. Kostel, který svým významem přesahuje jindřichohradecký region dlouhé roky chátral, dnes má novou fasádu a je postupně renovován.

Založení Kláštera - jedna z pověstí

Když se paulánský řád dostal do českých zemí, hledali pauláni místa pro založení klášterů, kostelů a škol. Bylo zapotřebí také na jihu Čech najít vhodné místo pro klášter, kde by byli vychováni mladí mniši pro služby řádu.

Poslal tedy nejvyšší představený řádu tři mnichy, aby se po jihu Čech prošli a našli vhodné místo pro jejich záměry. Chodili tedy mniši jihočeskou krajinou, a stále nemohli najít to pravé místo. Když už se jim mnohdy zdálo, že jsou na místě, vždy našli nějakou vadu, proč to nebylo to pravé. Přespávali kde se jen dalo, až se na jednu noc uchýlili do malého statečku. Zde měli velmi starého dědečka, který se jich vyptával, proč tudy chodí a co hledají. Když mu to pověděli, řekl jim, že musí najít místo, kde se říká "u tří ryb" - z toho místa budete vidět hladiny tří rybníků a na malé vyvýšenině potom bude to nejlepší místo pro váš klášter. Ráno vyšli mnichové na svou další cestu a bylo s podivem, jak se jim lehce kráčelo, jako kdyby jim někdo ukazoval směr, kterým se mají ubírat. Už v podvečer, unaveni, zahlédli řadu lip, kde se rozhodli že stráví další noc. Lípy stály na malé vyvýšenině v kraji a když tam mnichové došli, s údivem se dívali na hladinu okrouhlého rybníka, který se před jejich zraky ukázal. Náhle se jeden z nich otočil a povídá: "dívejte se, tamhle je další rybník" a opravdu, přes les po jejich levé straně probleskovala hladina nějakého rybníka. A když se rozhlédli kolem dokola, uviděli v dáli ještě jednu stříbřitou hladinu - třetí rybník - místo "u tří ryb". I zaradovali se a uznali všichni, že toto místo je opravdu velmi pěkně položené v kraji, a že určitě bude vyhovovat jejich přání postavit zde klášter a kostel pro slávu jejich řádu.Jiná pověst uvádí, že mniši měli hledat místo, kde se sbíhají tři léčivé prameny, rostou tři velké lípy a je vidět na hladinu tří rybníků.

Možná si říkáte, že jsou to pouze pověsti, ale každá má svůj reálný základ. Pod kostelem opravdu vytéká silný pramen a ve studánce u kostela je zázračná voda, která léčí oční neduhy.

zdroj: https://www.novabystrice.cz/kostel-nejsvetejsi-trojice-v-klastere/d-2854

Místo uskutečnění

49.0230711N, 15.1584792E

Sdílejte info