hřbitovní kostel sv. Ondřeje

Kliknutím mapku aktivujete
O místu:

Pravděpodobně jde o nejstarší kostel v okolí. Je to pozdně románská stavba s obdélnou lodí, později na západní straně prodlouženou. V roce 1604 byla goticko - renesančně upravena, další oprava proběhla v roce 1711. Presbytář je sklenut síťově bez žeber, na klenbě jsou fresky kolem r. 1604. Uprostřed je znak Lucie Otylie z Hradce a po jeho stranách vlevo znak Viléma Slavaty, vpravo znak rodu z Pernštejna. Na zadním poli je vpravo Spasitel, jako vítěz nad smrtí a peklem, vlevo královna nebes a andělé. Na pravém poli jsou evangelisté Lukáš a Jan, vlevo Matouš a Marek. Zařízení pochází z 19. století, obraz sv. Ondřeje na hlavním oltáři od J. Steinhausera z r.1835, náhrobky z 18. století.

V r. 1991 byla na hřbitovním kostele sv. Ondřeje odhalena pamětní deska se jmény devíti amerických letců, kteří byli v srpnu 1944 sestřeleni u nedalekých Vlčic a u zdi kostela sv. Ondřeje byli pohřbeni. Jejich ostatky byly v r. 1946 odvezeny do společného hrobu ve Francii.

zdroj: https://www.strmilovsko.cz/mesto/historie-mesta/kostely-a-pamatky/

Pravidelné bohoslužby se v tomto kostele nekonají.

Místo uskutečnění

49.1515942N, 15.1922950E

Sdílejte info