Spolek Hippolyt

Spolek Hippolyt

Spolek Hippolyt je společenstvím otevřeným všem rodinám i jednotlivcům, kteří se chtějí cítit potřební a hledají nové společenské kontakty. Podporuje cíle charitativní, sociální, zdravotnické, kulturní, ekologické a vzdělávací včetně výměny informací a podpory spolkového, společenského a veřejného života v Jindřichově Hradci. Schází se nepravidelně, dle potřeby v počtu přibližně 10 - 15 aktivních členů. Nejčastěji bývá důvodem setkání příprava každoročně se konajících akcí, jako např. společné vázání adventních věnců, vánoční či velikonoční jarmark, balení Mikulášské nadílky nebo organizace Noci kostelů. Minimálně 12 členů spolku se pravidelně podílí na chodu nedělní farní kavárničky, která, jak věříme, pomáhá upevňovat stávající a rozvíjet nové mezilidské vztahy ve farnosti.

Více o spolku - viz níže.

 

Kontaktní osoby:

Vladimír Slavík, tel. 723 169 277, e-mail: [email protected]

Lea Mikulová, tel. 721 627 119, e-mail: [email protected]

Markéta Jelínková, tel. 728872081, e-mail: [email protected]

 

Spolek Hipolyt

Spolek Hippolyt (IČO: 608 18 158) vznikl již v r. 1995 jako křesťanské, dobrovolné a neziskové sdružení. Nejvíc se pravděpodobně zapsal do povědomí většiny Jindřichohradečanů tím, že pravidelně po dlouhou dobu zaštiťoval konání tradičního Nekuřáckého plesu.

Spolek Hippolyt, čítající 66 členů, sídlí na adrese Proboštství a jeho současným předsedou je pan Vladimír Slavík.

Cílem spolku je především veřejně prospěšná činnost zaměřená na výchovnou morální a kulturní formaci na křesťanských principech a rozvoj osobnosti napříč generacemi s důrazem na smysluplné využívání volného času ve prospěch nejen farního společenství.

Naším posláním je rovněž ochrana stávajících hodnot a vytváření nových vztahů pro společenství kolem farnosti a spolupráce s dalšími subjekty. Ta se dosud asi nejvíc osvědčila při organizaci Noci kostelů, kdy se navzájem doplňujeme s Proboštstvím, Chrámovým sborem Adama Michny a dívčím i chlapeckým skautským oddílem.

Členům našeho společenství nabízíme zázemí pro všechny pozitivní iniciativy. Záleží nám na vzájemném porozumění a respektu. Pokoušíme se objevovat a rozvíjet skrytý potenciál farníků, ale zaměřujeme se také na neorganizované jedince bez ohledu na věk či stav, kteří postrádají přátelé a zázemí společenství. Snažíme se vytvářet podmínky pro setkávání, pečujeme o kultivaci mezilidských vztahů v místě svého působení. 

Hlavním zdrojem příjmu Spolku Hippolyt jsou členské příspěvky, dary, prodej rukodělných výtvorů při příležitostných akcích pořádaných či spolupořádaných spolkem a do nedávné doby i výtěžky z Rodinného plesu.