Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB JINDŘICHŮV HRADEC
od 15. 6. do 30. 6. 2024 - 26. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
SO
15. 6.
sv. Víta, mučedníka, nebo sobotní památka Panny Marie 17:00 proboštský kostel Nanebevzetí Panny Marie: Mše svatá (s nedělní platností) Za rodinu Hanzalovu, Petrákovu a duše v očistci
NE
16. 6.
11. neděle v mezidobí 09:30 proboštský kostel Nanebevzetí Panny Marie: Mše svatá (s nedělní platností) Za farnosti
18:00 klášterní kostel sv. Kateřiny: Mše svatá (s nedělní platností) Na poděkování a za požehnání pro květnové a červnové jubilanty a oslavence z rodiny Hejdovy, Roubalovy a Přibylovy
PO
17. 6.
pondělí 11. týdne v mezidobí 08:00 proboštský kostel Nanebevzetí Panny Marie: Mše svatá za + Milana Kovalčíka a Antonína Bulavu
ÚT
18. 6.
úterý 11. týdne v mezidobí 18:00 klášterní kostel sv. Kateřiny: Mše svatá Za + kamarády a kamarádky a duše v očistci
ST
19. 6.
památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa 18:00 klášterní kostel sv. Kateřiny: Mše svatá Za pomáhající organizace v J. Hradci
ZMĚNA MÍSTA
ČT
20. 6.
čtvrtek 11. týdne v mezidobí 17:00 klášterní kostel sv. Kateřiny: Adorace
18:00 klášterní kostel sv. Kateřiny: Mše svatá za + Aloise a Pavla Markovy

21. 6.
památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka 18:00 proboštský kostel Nanebevzetí Panny Marie: Mše svatá Za tetu Celestýnu a celou rodinu
SO
22. 6.
sv. Paulína Nolánského, biskupa , nebo sobotní památka Panny Marie 17:00 proboštský kostel Nanebevzetí Panny Marie: Mše svatá (s nedělní platností) za + Emu a Miroslava Haškovy
NE
23. 6.
12. neděle v mezidobí 09:30 proboštský kostel Nanebevzetí Panny Marie: Mše svatá (s nedělní platností) Za farnosti
18:00 kostel sv. Jana Křtitele: Mše svatá Za kněze a nová duchovní povolání (POUŤ V KOSTELE SV. JANA KŘTITELE V J. HRADCI)
PO
24. 6.
SLAVNOST NAROZENÍ SV. JANA KŘTITELE 08:00 proboštský kostel Nanebevzetí Panny Marie: Mše svatá Na poděkování za přijaté milosti
ÚT
25. 6.
úterý 12. týdne v mezidobí 18:00 klášterní kostel sv. Kateřiny: Mše svatá Za + Jaroslava Petráka a rodiče
ST
26. 6.
středa 12. týdne v mezidobí 18:00 proboštský kostel Nanebevzetí Panny Marie: Mše svatá Za vysvobození duší z očistce
ČT
27. 6.
sv. Cyrila Alexandrijského, biskupa a učitele církve 17:00 klášterní kostel sv. Kateřiny: Adorace
18:00 klášterní kostel sv. Kateřiny: Mše svatá Za duše v očistci

28. 6.
památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka 18:00 proboštský kostel Nanebevzetí Panny Marie: Mše svatá Za + syna, tatínka a duše v očistci
SO
29. 6.
SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA, APOŠTOLŮ 17:00 proboštský kostel Nanebevzetí Panny Marie: Mše svatá Za + Jindřišku Veseckou, roz. Šimpachovou
NE
30. 6.
13. neděle v mezidobí 09:30 proboštský kostel Nanebevzetí Panny Marie: Mše svatá Za farnosti
18:00 klášterní kostel sv. Kateřiny: Mše svatá Za osvobození z moci zla
POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY