Pořad bohoslužeb

POŘAD BOHOSLUŽEB JINDŘICHŮV HRADEC
od 23. 4. do 12. 5. 2024 - 19. týden

Den Liturgická slavnost Hodina Bohoslužba
ÚT
23. 4.
svátek sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka 18:00 klášterní kostel sv. Kateřiny: Mše svatá Za strýce Josefa, jeho rodiče a d. v o.
ST
24. 4.
sv. Jiří, mučedníka 18:00 proboštský kostel Nanebevzetí Panny Marie: Mše svatá Za + Marii Langweilovou.
ČT
25. 4.
svátek sv. Marka, evangelisty 09:30 proboštský kostel Nanebevzetí Panny Marie: Mše svatá Za + manžele Barákovy, jejich rodiče, sourozence a děti.

26. 4.
pátek 4. velikonočního týdne 18:00 proboštský kostel Nanebevzetí Panny Marie: Mše svatá Za Milana Vobra, jeho rodiče a duše v očistci.
SO
27. 4.
sobota 4. velikonočního týdne 17:00 proboštský kostel Nanebevzetí Panny Marie: Mše svatá (s nedělní platností) Za + Rudolfa Nevrlého a celý rod.
NE
28. 4.
5. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 09:30 proboštský kostel Nanebevzetí Panny Marie: Mše svatá Za farnosti.
18:00 klášterní kostel sv. Kateřiny: Mše svatá (s nedělní platností) Za + Jaroslava Krafku, manželku, sourozence a duše v očistci.
PO
29. 4.
svátek sv. Kateřiny Sienské, panny a učitelky církve, patronky Evropy 08:00 proboštský kostel Nanebevzetí Panny Marie: Mše svatá za + Růženu Hůlkovou a Hermínu Tulisovou.
ÚT
30. 4.
sv. Zikmunda, mučedníka 18:00 klášterní kostel sv. Kateřiny: Mše svatá Za Josefa Maxu, jeho rodiče a d. v o.
ST
1. 5.
sv. Josefa dělníka 09:30 proboštský kostel Nanebevzetí Panny Marie: Mše svatá Za rodinu Jechovu ze Studené a za Miroslava Plška. 
ČT
2. 5.
památka sv. Atanáše, biskupa a učitele církve 18:00 klášterní kostel sv. Kateřiny: Mše svatá Za + Jana Kadlece, manželku Anežku a rodiče z obou stran.

3. 5.
svátek sv. Filipa a Jakuba, apoštolů 18:00 proboštský kostel Nanebevzetí Panny Marie: Mše svatá Za děti a duše v očistci.
SO
4. 5.
sobota 5. velikonočního týdne 17:00 proboštský kostel Nanebevzetí Panny Marie: Mše svatá (s nedělní platností) Za + MUDr. Bořka Slezáčka.
NE
5. 5.
6. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 09:30 proboštský kostel Nanebevzetí Panny Marie: Mše svatá Za farnosti.
18:00 klášterní kostel sv. Kateřiny: Mše svatá (s nedělní platností) Za + Marii Hešovou.
PO
6. 5.
sv. Jana Sarkandra, kněze a mučedníka 08:00 proboštský kostel Nanebevzetí Panny Marie: Mše svatá Za uzdravení a za živé i + z rodiny Procházkovy a Račko.
ÚT
7. 5.
úterý 6. velikonočního týdne 18:00 klášterní kostel sv. Kateřiny: Mše svatá Za + Miladu Hůlkovou a celou rodinu
ST
8. 5.
Panny Marie, Prostřednice všech milostí 18:00 proboštský kostel Nanebevzetí Panny Marie: Mše svatá Za + Jiřího Vintra, manželku Miloslavu a rodiče z obou stran
ČT
9. 5.
SLAVNOST NANEBEVSTOUPENÍ PÁNĚ 18:00 klášterní kostel sv. Kateřiny: Mše svatá Za + Petra Hrnčíře

10. 5.
pátek 6. velikonočního týdne (začíná devítidenní příprava na slavnost Seslání Ducha Svatého) 18:00 proboštský kostel Nanebevzetí Panny Marie: Mše svatá Za rodiče a jejich nenarozené děti
SO
11. 5.
sobota 6. velikonočního týdne 17:00 proboštský kostel Nanebevzetí Panny Marie: Mše svatá (s nedělní platností) Za + Janu a Karla Hronovy
NE
12. 5.
7. NEDĚLE VELIKONOČNÍ 09:30 proboštský kostel Nanebevzetí Panny Marie: Mše svatá (s nedělní platností) Za farnosti
18:00 klášterní kostel sv. Kateřiny: Mše svatá (s nedělní platností) Za + Miroslava, Zdeňka a Emilii Matouškovy
POŘAD BOHOSLUŽEB I V APLIKACI
FARNOST DO KAPSY