Skautské oddíly

Skautské oddíly

Informace o fungování skautských oddílů, které mají návaznost na naši farnost, a kontakty na jejich vedoucí najdete na webových stránkách konkrétních oddílů - viz odkazy níže.

V případě potřeby kontaktujte přímo tam uvedené vedoucí.

 

7. dívčí oddíl: https://sedmicka.8u.cz/about-members/cat_contacts/page=1

10. chlapecký oddíl: https://www.desitkajh.cz/kontakt-na-vedouci