Modlitby matek

Modlitby matek

Modlitby matek vznikly v Anglii v druhé polovině 90. let. Zakladatelkou se stala Veronika Williams se svojí švagrovou Sandrou. Cítily silnou potřebu modlit se za své děti a vnoučata, protože si uvědomovaly, kolik dětí je ve složitých životních situacích a chtěly jim pomoci. Bez jakékoli reklamy se společenství “Modlitby Matek” rozšířilo velkou rychlostí po celém světě.

Do společenství “MM” se zapojují ženy, které si uvědomují svou velkou zodpovědnost za děti, a zároveň cítí své omezené možnosti, při jejich výchově a ochranně. Na vytvoření nové skupiny stačí pouze dvě maminky, které si důvěřují.

 

Scházíme se jednou týdně, vždy ve stejný den a stejnou hodinu. Modlíme se za své děti a v prosbách se připojujeme ke všem modlícím se matkám světa. Takto se vytváří nekonečný řetěz, protože i když spíme, například někde v Austrálii prosí jiné matky zase za nás.

V naší farnosti jsou zatím tři skupinky, které jsou otevřené novým tvářím. Pokud cítíte touhu odevzdat své děti do Boží náruče, neváhejte se k nám přidat.

S pozdravem,

 MM

 

Další podrobnosti o hnutí Modlitby matek najdete zde: https://www.modlitbymatek.cz/

predstaveni_mm

Kontaktní osoby:

Jitka Košťálová, tel.: +420 724 922 764, e-mail: [email protected]

Jana Slavíková, tel.: +420 607 785 820, e-mail: [email protected]