Porcinkule je lidový název pouti, která se každoročně koná v Jindřichově Hradci.

Latinský originál je PORTIUNCULE. Protože v latině v některých případech se hlásky "ti" vyslovují jako "ci" a písmeno "c" jako "k", vznikl z toho v češtině fonetický přepis PORCIUNKULE a z toho pak v lidové hovorové řeči zkomolenina PORCINKULE.

Co latinské slovo PORTIUNCULE znamená v překladu do češtiny?

Základem je podstatné jméno ženského rodu portio - portionis, které se překládá jako díl, podíl, částka, úděl. Toto známe např. i z češtiny ve slově "porce", což je asi nejčastěji spojováno s jídlem. Koncovka -cula znamená v latině zdrobnělinu vlastního základu slova, takže díl se zdrobní v díleček, podíl v podílek, částka v částečku a podobně.

A nyní to nejdůležitější: co je vlastně označováno slovem PORCIUNKULE? Je to název kostela u italského města Assisi, jehož původ je velmi starý. Snad někdy kolem roku 352 přišli prý čtyři poutníci ze Svaté země do Itálie, zde se usadili a vystavěli jižně od Assisi skromné obydlí s kaplí, kterou zasvětili Panně Marii Nanebevzaté. Později byla kaple lidmi nazývána kaplí Panny Marie Královny andělů. Postupem času kaple začala chátrat. Teprve roku 516 ji opravili benediktini. Obyvatelé Assisi jim z vděčnosti za to dali tento kostel spolu se sousedními pozemky na věčné časy. Od té doby se této kapli také říká Porciunkula. Nejpravděpodobnější význam tohoto jmenování je ten, že tato "částečka" pozemků města Assisi spolu s kaplí byla dána benediktinům.

Kostel později opravil svatý František z Assisi a stal se hlavním kostelem františkánského řádu. Návštěva kostela byla pak spojena s možností zde získat plnomocné porciunkulové odpustky, které byly později rozšířeny na všechny kostely františkánského řádu v den 2. srpna a ještě později i na všechny farní kostely.

A právě možnost získat 2. srpna ve františkánském klášterním kostele sv. Kateřiny plnomocné odpustky byla důvodem toho, že tento den byl Jindřichův Hradec navštěvován zástupy věřících poutníků.

Ing. Karel Bajer