Znak proboštství Římskokatolická farnost -
proboštství Jindřichův Hradec

Krásný den všem,
včera jsme oslavili krásnou slavnost Nanebevstoupení Páně. Co vlastně oslavujeme? Když se Pán Ježíš po svém vzkříšení zjevoval svým učedníkům, řekl jim vše, co potřebovali vědět. Pak se s nimi ještě naposledy sešel, podíval se k nebi a začal se za své učedníky modlit. Tehdy se vlastně modlil i za nás, protože i my jsme dnes jeho učedníci. A pak všichni přítomní viděli opět jeden z největších zázraků, kdy Pán Ježíš odešel do nebeského království za svým Otcem. Nikdo z nás toto nikdy neviděl, mnozí si to nějak představují a zkouší namalovat různé obrazy. I vy si můžete jeden z nich vybarvit, najde jej v příloze. Pak tam také najdete obrázek kostela, věřím, že občas s rodiči nebo i sami do kostela zajdete a tak asi zvládnete přiřadit čísla do správných míst v kostele. Pokud ne, určitě vám rodiče pomohou. A ti nejstarší z vás si mohou vytisknout test znalostí na téma Ježíš vstoupil na nebe a zkusit, kolik vědomostí už mají. Přeji vám všem krásný víkend plný dobré nálady a radosti. Eva