bl. Bedřich Bachstein - farnost Horní Pěna


HORNÍ PĚNA – RODIŠTĚ BLAHOSLAVENÉHO BEDŘICHA BACHSTEINA OFM

V souvislosti s blahořečením čtrnácti pražských františkánských mučedníků, které se uskutečnilo v Praze v katedrále sv. Víta, Václava a Vojtěch 13. října 2012, bylo stanoveno, že jejich svátek (památka) s oficielním názvem: „Blahoslaveného Bedřicha Bachsteina a druhů, mučedníků“, se bude liturgicky slavit každoročně 15. února, pokud tomu nebrání liturgické předpisy pro dobu postní.
Bedřich Bachstein v době přepadení františkánského kláštera při kostele Panny Marie Sněžné v Praze, ke kterému došlo 15. února 1611 a kdy zde přítomní bratři františkáni byli krutým způsobem povražděni, zde zastupoval, jako vikář, nepřítomného kvardiána kláštera a záleželo na něm, jak bude své řádové spolubratry řídit. Tehdy jednal velmi rozvážně a jeho marnou snahou bylo ochránit členy konventu před smrtí. Bohužel, z jeho životopisu toho víme jen velmi málo. Uvádí se, že v době přepadení kláštera mu bylo okolo padesáti let a že se narodil v obci s nynějším názvem Horní Pěna.

Blahoslavený Bedřichu Bachsteine, prosíme, shlédni z nebe na své jihočeské rodiště, přimlouvej se u Boha za římskokatolickou farnost Horní Pěna!

zpracoval Ing. Karel Bajer