farnost Horní Pěna


Římskokatolická farnost
Horní Pěna

Farní kostel zasvěcen: Sv. Archandělovi Michaelovi

Další údaje:
IČ: 60821078

Vikariát: Jindřichův Hradec
Okres: Jindřichův Hradec

Přifařené obce

Číměř - Nová Ves, Dolní Pěna, Horní Pěna, Horní Pěna - Malíkov nad Nežárkou, Hospříz - Hrutkov, Kačlehy.


Historický přehled

Plebanie r. 1359, matriky od r. 1666. Kostel gotický ze 14. stol., koncem 15. stol. kruchta, kolem r. 1672 loď upravena barokně. V letech 1940 - 1945 spravováno ze St. Pölten.

Název německy: Ober - Baumgarten
Název latinsky: Baumgarta, Pomoerium

Informace o farnosti na webu biskupství Českobudějovického.