farnost Nová Bystřice

Římskokatolická farnost
Nová Bystřice

Kostel sv. Petra a Pavla
Fotografie by pardalllll

Farní kostel zasvěcen: Sv.Petr a Pavel

Další údaje:
IČ: 60821035

Korespondenční adresa: Kostelní 74, 377 01 Jindřichův Hradec
Vikariát: Jindřichův Hradec
Okres: Jindřichův Hradec

Přifařené obce

Nová Bystřice, Albeř, Artolec, Blato, Hradiště, Hůrky, kaproun, Klášter u Nové Bystřice, Klenová, Lhota, Mýtinky, Ovčárna, Nový Vojířov, Potočná, Senotín, Skalka, Smrčná.


Historický přehled

Město se připomíná r. 1341, r. 1420 vypáleno husity, poté obnoveno. Plebanie r. 1355, v 15. stol. náležela k pasovské diecézi. Matriky od r. 1656. Kostel sv. Petra a Pavla, původně gotický ze 14. stol, v 70. letech 14. stol. přistavěna severní kaple sv. Barbory. Po požáru znovu barokně postavena loď kostela v letech 1696 - 1697. V letech 1940 - 1945 spravováno ze St. Pölten. Vikariát novobystřický existoval v letech 1938 - 1945.

Název německy: Neubistritz
Název latinsky: Neofistricium

Informace o farnosti na biskupství České Budějovice.