farnost Nová Bystřice

Římskokatolická farnost
Nová Bystřice

Kostel sv. Petra a Pavla
Fotografie by pardalllll

Farní kostel zasvěcen: Sv.Petr a Pavel

Další údaje:
IČ: 60821035

Vikariát: Jindřichův Hradec
Okres: Jindřichův Hradec

Přifařené obce

Nová Bystřice, Albeř, Artolec, Hradiště, Lhota, Ovčárna, Nový Vojířov, Potočná, Smrčná.


Historický přehled

Město se připomíná r. 1341, r. 1420 vypáleno husity, poté obnoveno. Plebanie r. 1355, v 15. stol. náležela k pasovské diecézi. Matriky od r. 1656. Kostel sv. Petra a Pavla, původně gotický ze 14. stol, v 70. letech 14. stol. přistavěna severní kaple sv. Barbory. Po požáru znovu barokně postavena loď kostela v letech 1696 - 1697. V letech 1940 - 1945 spravováno ze St. Pölten. Vikariát novobystřický existoval v letech 1938 - 1945.

Název německy: Neubistritz
Název latinsky: Neofistricium

Informace o farnosti na biskupství České Budějovice.