farnost Kunažk


Římskokatolická farnost
Kunžak

Farní kostel zasvěcen sv. Bartoloměji

Další údaje:
IČ: 60820951

Vikariát: Jindřichův Hradec
Okres: Jindřichův Hradec

Přifařené obce

Kunžak, Budkov, Člunek, Kunějov, Lomy, Mosty, Nový Svět, Střížovice, Suchdol, Terezín, Valtínov, Zvůle


Historický přehled

Založen ve 13. stol. Plebanie z konce 14. stol. V té době měl Kunžak v držení Heřman z Jindřichova Hradce.
Matriky od r. 1652. Kostel: gotický presbytář z doby kol r. 1370, r. 1556 kostel vyhořel a přistavěna věž, opraven r. 1686, loď barokně přestavěna r. 1744. Požárem r. 1808 téměř zničena gotická kaple sv. Barbory, obnovena a celý kostel přestavěn dle plánů J. Schaffera z Jindřichova Hradce.

Název německy: Königseck
Název latinsky: Kumczatecium

Informace o farnosti na biskupství České Budějovice.