farnost Člunek

Římskokatolická farnost
Člunek - od 1. 1. 2020 sloučena s farností Kunžak

Farní kostel zasvěcen sv. Janu Nepomuckému

Další údaje:
IČ: 60820969

Vikariát: Jindřichův Hradec
Okres: Jindřichův Hradec

Přifařené obce

Kunějov, Lomy

Historický přehled

Loklie r. 1786, farnost r. 1856. Matriky od r. 1787. Kostel pozdně barokní postaven r. 1787. V letech 1940 - 1945 spravováno ze St. Pölten.

Název německy: Hosterschlag
Název latinsky: Hosterschlaga

Informace o farnosti na biskupství České Budějovice.