Poutní slavnost Porciunkule v Jindřichově Hradci

Poutní slavnost Porciunkule v Jindřichově Hradci

Datum a čas začátku

3.8.2024 16:30

Datum a čas konce

4.8.2024 15:00

Místo uskutečnění

Klášterní kostel sv. Kateřiny

Cena

Vstup zdarma

Detaily oznámení
Kategorie: Vlastní
Sdílet:

Poutní slavnost Porciunkule v Jindřichově Hradci

V sobotu 3. 8. a v neděli 4. 8. srdečně zveme na tradiční poutní slavnost Porciunkule v klášterním kostele sv. Kateřiny.

Letos je pouť spojená i s vikariátním modlitebním zastavením k Roku modlitby a návštěvou generálního vikáře českobudějovické diecéze Mons. Davida Henzla. 

Sobota 3. 8. 2024:
16:30 - modlitba růžence
17:00 - mše svatá
- celebruje Mons. David Henzl
- hudební doprovod Chrámový sbor Adama Michny
18:30 - neformální setkání věřících s generálním vikářem českobudějovické diecéze Mons. Davidem Henzlem
 
Neděle 4. 8. 2024:
8:00 - mše svatá
- celebruje prof. Max Kašparů
9:30 - mše svatá
- celebruje P. Klaret Dabrowski, OFM
- hudební doprovod Chrámový sbor Adama Michny
11:00 - mše svatá
- celebruje prob. Ivo Prokop
14:30 - litanie a svátostné požehnání
 
Účast na pouti je spojena možností získání plnomocných odpustků po splnění církví předepsaných podmínek:
K získání odpustků je předepsaná návštěva kostela spojená s Modlitbou Páně (Otče náš) a Vyznáním víry (Věřím v Boha). Kromě toho je třeba splnit tři podmínky: sv. zpověď, sv. přijímání a modlitbu na úmysl Svatého otce (např. Otče náš, Zdrávas a Sláva).
 
poutni_slavnost_porciunkule