Letošní Noc kostelů měla těžiště v klášterním kostele sv. Kateřiny.

Velký dík patří všem, kdo se na jejím uskutečnění podíleli, ať už přípravou programu a účastí na jeho realizaci, zajištěním pořadatelského servisu a aktivit pro dětské návštěvníky (jmenovitě skautům), poskytnutím občerstvení a zajištěním provozu klášterní kuchyňky, úklidem a přípravou kostela a přilehlých prostor... Zkrátka díky všem, kteří přiložili ruku ke společnému dílu.
 
Zajímavým bodem programu s velkou návštěvností byla nepochybně "Módní přehlídka liturgických oděvů", která provedla návštěvníky všemi obdobími liturgického roku nejen ukázkou kněžských rouch, ale i čtením z Písma svatého, komentářem a ukázkami hudebního doprovodu.
 
Rodině Hejdů děkujeme za zajištění programu v proboštském kostele Nanebevzetí Panny Marie.
 
Samozřejmě děkujeme i všem návštěvníkům - bez Vás by Noc kostelů neměla smysl.
 
Za fotodokumentaci (https://www.proboststvi-jh.cz/galerie.php) děkujeme Jiřímu Kubátovi.