Duchovní - farnost Strmilov


Duchovní ustanoveni ve farnosti Strmilov

P. Mgr. Ivo Prokop

Okrskový vikář v Jindřichově Hradci

mobil: 728 995 603, tel.

zobrazení E-mailu vyžaduje JavaScript


adresa: Kostelní 74/I, 377 01 Jindřichův Hradec

P. Miroslav Štrunc

Farní vikář pro Jindřichův Hradec a odtud spravované farnosti

mobil: 737 455 008

zobrazení E-mailu vyžaduje JavaScript


adresa: Kostelní 74/I, 377 01 Jindřichův Hradec


kostelnice: Jaroslava Jeřábková

tel.: 384 392 372, mobil: 722 519 652

akolyta Mgr. Luboš Nečeda

tel.: 602 890 544, email: lubos.neceda@gmail.com