Duchovní - farnost Strmilov


Duchovní ustanoveni ve farnosti Strmilov

P. PhDr. Mgr. Jozef Gumenický

Farní vikář pro Jindřichův Hradec. Spravované farnosti: Strmilov, Kunžak, Blažejov, Člunek

mobil: 775 124 857, tel.

zobrazení E-mailu vyžaduje JavaScript


adresa: Kostelní 74/I, 377 01 Jindřichův Hradec

kostelnice: Jaroslava Jeřábková

tel.: 384 392 372, mobil: 722 519 652

akolyta Ludvík Steinhauser, senior

tel.: 384 392 268, mobil: 608 134 314