Duchovní - farnost Horní Pěna


Duchovní ustanoveni ve farnosti Horní Pěna

P. Ivo Prokop

Administrátor excurrendo

zobrazení E-mailu vyžaduje JavaScript


mobil: 728 995 603

P. Miroslav Štrunc

Farní vikář pro Jindřichův Hradec a odtud spravované farnosti

mobil: 737 455 008

zobrazení E-mailu vyžaduje JavaScript


adresa: Kostelní 74/I, 377 01 Jindřichův Hradec


kostelník Jaroslav Kubát

zobrazení E-mailu vyžaduje JavaScript


mobil: 728 517 852