Bohoslužby - farnost Horní Pěna
Pravidelné bohoslužby každou sobotu od 16.30 hod.