Bohoslužby - farnost Horní Pěna
Pravidelné bohoslužby každou sobotu od 16.30 hod. V sobotu 16. února bude mše sv. mimořádně od 15.00 hod. u příležitosti pouti k bl. Bedřichu Bachsteinovi.