Duchovní - farnost Kunažk

Duchovní ustanoveni ve farnosti Kunžak

P. Mgr. Ivo Prokop

Okrskový vikář v Jindřichově Hradci.

mobil: 775 124 857

zobrazení E-mailu vyžaduje JavaScript


adresa: Kostelní 74/I, 377 01 Jindřichův Hradec

P. Mgr. Jan Turek

Farní vikář pro Jindřichův Hradec a odtud spravované farnosti

mobil: 731 402 851

zobrazení E-mailu vyžaduje JavaScript


adresa: Kostelní 74/I, 377 01 Jindřichův Hradec


kostelnice: Helena Kešnerová

mobil: 728 254 247