Římskokatolická farnost
Klášter u Nové Bystřice

Duchovní ustanovený ve farnosti

P. PhDr. ThLic. František Jindřich Holeček, OM

farní vikář

zobrazení E-mailu vyžaduje JavaScript


mobil: 608 201 242


Probošt Mgr. Ivo Prokop

administrátor excurrendo

mobil: 728 995 603

mail: ivo.prokop@dicb.cz

kostelník: Jan Havlíček

mobil: 607 586 294

kostelnice: paní Havlíčková

mobil: 602 703 007