Římskokatolická farnost
Klášter u Nové Bystřice

Pořad bohoslužeb v Jindřichově Hradci a odtud spravovaném okolí najdete na straně bohoslužby.

Standardní pořad bohoslužeb:

O pouti v neděli 16. června bude slavnostní mši sv. od 10.00 hod. sloužit diecézní biskup Mons. Vlastimil Kročil za doprovodu Chrámového sboru Adama Michny z Jindřichova Hradce. Poutní mše v německém jazyce bude slavena od 14.00 hod.