Římskokatolická farnost
Klášter u Nové Bystřice

Římskokatolická farnost
Klášter u Nové Bystřice od 1. 1. 2020 sloučena s farností Nová Bystřice

Farní kostel zasvěcen: Nejsvětější Trojice

Další údaje:
IČ: 60821001

Vikariát: Jindřichův Hradec
Okres: Jindřichův Hradec

Přifařené obce

Klášter, Blato, Mýtinky, Skalka


Historický přehled

U léčivých pramenů u Nové Bystřice se v letech 1491 - 1493 usadili první pauláni, jimž zbudováno sídlo r. 1501 a v r. 1507 kostel. R. 1533 klášter vypálen. Kostel nově vystavěn raně barokní v letech 1668 - 1682 stavitelem G. D. Orsim. Klášter r. 1785 zrušen. Lokalie r. 1786, farnost r. 1856, matriky od r. 1789. V letech 1940 - 1945 spravováno ze St. Pölten.

Název německy: Kloster
Název latinsky: Neofistricium - localia, parochia)

Významný farář: Josef Mrštík (1881 - 1884), profesor pastorálky v Hradci Králové, poděbradský probošt.

Informace o farnosti na biskupství České Budějovice.