Znak proboštství Římskokatolická farnost -
proboštství Jindřichův HradecSeznam jindřichohradeckých proboštů a některých administrátorů

Administrátoři zastupují Probošta a nejsou označeni pořadovým číslem.

Jméno Funkce od - do
1. Daniel Michal HESSEL z Kamsberka 1625 - 1632
2. PhDr. Ondřej Bartoloměj FISÍREK 1633 - 1647
3. Jan PUSCH 1647 - 1651
4. PhDr. Řehoř RADIČNÍK 1651 - 1667
5. PhDr. Jakub Maxmilián KURTZ 1667 - 1670
6. Jeroným Altan de POZZI 1670 - 1695
7. Dr. Jiří Ignác KRATOCHVÍLE 1695 - 1710
8. Pankrác QUINODO 1710 - 1729
9. Václar Josef GROTZ 1729 - 1730
10. Jan Kristián KHUN 1730 - 1744
11. Emanuel Arnošt VALDŠTEJN 1744 - 1746
12. Athanáš František PREISLER 1746 - 1755
13. Šimon Antonín JANDERA 1755 - 1775
14. Prokop Benedikt HENNIGER z Eberku 1775 - 1802
15. Antonín HABEREIN 1803 - 1822
16. Vojtěch Benedikt JUHN 1826 - 1843
17. Petr WEBBER 1844 - 1864
18. Josef ZÁTKA 1865 - 1873
19. František VRZÁK 1874 - 1875
20. ThDr. Jan TURNER 1875 - 1878
21. Vilém PLATZER 1879 - 1888
22. ThDr. Josef HOFFMANN 1889 - 1899
23. ThDr. Alois JIRÁK 1900 - 1907
24. ThDr. Václav CÁBA 1907 - 1916
25. Msgre. Leonard RENDL 1917 - 1920
26. Jan VACEK 1923 - 1929
27. ThDr. Václav PŘÍBEK 1930 - 1934
28. František FRIEDL 1935 - 1959
-- Josef KAVALE - administrátor 1959 - 1973
-- Oldřich VOTAVA - administrátor 1973 - 1990
-- Karel VRBA - administrátor 1990 - 1993
29. Václav HABART 1993 - 2012
-- Ivo VALÁŠEK - administrátor 2012 - 2016
30. Ivo PROKOP 2019 -