Znak proboštství Římskokatolická farnost -
proboštství Jindřichův Hradec

Přeji všem krásný pátek,
minule jsme si přiblížili události, které se děly po Ježíšově zmrtvýchvstání. Dalším velkým svědectvím o Ježíšovi, který se mezi přáteli pohyboval a žil i po své smrti a vzkříšení, je příběh z Lukášova evangelia o dvou učednících jdoucích z Jeruzaléma do nedaleké vesničky Emauzy. Najdete ho v příloze jak pro mladší děti s obrázky v textu, tak pro starší, které by měly odpovědět na přiložené otázky. Obrázky budou o to hezčí, když si je vybarvíte :-) Pro ty úplně nejstarší posílám bludiště s radostným poselstvím Bible. Přeji vám krásný víkend a spoustu dobré nálady a radosti u vás doma. Eva.