Znak proboštství Římskokatolická farnost -
proboštství Jindřichův Hradec

Zdravím všechny děti,
doufám, že jste všichni prožili krásné a radostné Velikonoce a připomínám, že velikonoční svátky při bohoslužbách a mší svatých ještě oslavujeme, protože neskončily. Tak veliká událost jako je vzkřížení a zmrtvýchvstání Ježíše Krista se i tehdy šířila hodně dlouho a hodně daleko. Pán Ježíš se brzy zjevil apoštolům, kteří se báli Židů a schovávali se v jedné zastrčené místnosti. Najednou stál uprostřed nich a řekl jim: "Pokoj vám!" Apoštolové dobře viděli, jak má Pán Ježíš probodený bok i ruce, bylo jasné, že je to ten ukřižovaný Ježíš, který je nyní živý. Mezi učeníky však tehdy chyběl Tomáš. Když slyšel od ostatních, že Ježíš se živý, řekl, že dokud ho neuvidí na vlastní oči a nesáhne si na jeho rány, neuvěří tomu. Proto se Ježíš zjevil také Tomášovi, aby ho přesvědčil, že vstal z mrtvých. I nám se někdy stává, že dokud některé věci nevidíme, nevěříme, že existují. Ale vzpomeňme si, co vše existuje a my to nevidíme: elektřina, vítr, vzduch,... A nebo to skoro naše oči úplně přehlédnou: makové zrníčko, zrnko písku, hlavičku od špendlíku,... A nebo je to tak malé, že to naše oči vůbec nevidí a potřebujeme na to mikroskop: malinkatí živočichové, viry, bakterie, dokonce ani koronavirus nevidíme a přece existuje.
Zjevování zmrtvýchvstalého Krista však nekončí. Ježíš se apoštolům zjevoval po 40 dní a vyprávěl jim o Božím království. Zjevoval se nejen apoštolům, ale také mnoha dalším lidem. V té době ho vidělo přes 500 lidí.
Dnes vám v příloze posílám pracovní list, na kterém jsou obrázky k dnešnímu tématu. Na volné řádky do vět doplňte správná slova, jsou to ta tučně označená v tomto dopise :-) Starším dětem posílám další test znalostí a luštěnku s tajenkou.
Také vám v příloze posílám fotku naší krásné křížové cesty, kterou máme umístěnou na nástěnce v kostele. Nakonec se nám ji podařilo společnými silami dokončit. Děkuji všem, kteří mi pomáhali a tady jsou jejich jména: Vašek a Amálka Zemanovi, Lucka Benešová, Jáchym a Markétka Vítkovi, Andělka Musilová, Adámek a Emička Kubasovi, Kuba Slavík a Markétka Hegerová. Díky moc a mějte se krásně. Eva