Znak proboštství Římskokatolická farnost -
proboštství Jindřichův Hradec

Krásný pátek všem dětem,
dnes vám posílám krásný příběh Tři ptáčci inspirovaný podobenstvím známého kněze jménem Elias Vella. Vytiskněte si jej, přečtěte a vybarvěte obrázky. Promyslete si, co nám toto podobenství říká? Kdo je podle autora ptáčník, kdo se podobá prvnímu, druhému a třetímu ptáčkovi? Hotovou knížečku můžete někomu věnovat jako dárek. Starší z vás si mohou ještě vyhledat více informací o tomto populárním knězi a jeho knihách. Přeji vám krásný zážitek a všechny vás ze srdce zdravím. Vaše Eva