Znak proboštství Římskokatolická farnost -
proboštství Jindřichův Hradec

Krásný pátek všem,
blíží se advent a s ním si připomínáme i dlouhou dobu, kterou Izraelský národ očekával slíbeného Zachránce, který vysvobodí všechny lidi z jejich hříchů. Určitě si vzpomínáte, kde hřích začal. Bylo to právě v ráji, Adam s Evou poprvé zhřešili, neposlechli Boha, a proto museli odejít a prožívat důsledek svého chování. Už se jim nežilo tak lehce bez práce a bez bolesti, ale museli se hodně snažit, aby se uživili. A to nám vlastně vydrželo až do dnešní doby. Každý z nás musí pracovat, aby mohl žít, děti se musí učit, aby jednou mohly pracovat a každý z nás zažívá nejenom radosti a štěstí, ale také bolesti a utrpení. Lidé často svým jednáním a zlobou způsobují sobě i druhým bolest. Bůh má však všechny lidi rád a tak nám už tehdy z lásky slíbil, že nám pošle Zachránce, Vykupitele, který zaplatí za hříchy všech lidí a tím nás vykoupí. My víme, že Spasitel se již dávno narodil tehdy v Betlémě. Lidé, kteří to zažili se radovali a posílali tuto zprávu do celého světa. A tak se dostala i k nám a my nyní společně každý rok prožíváme adventní období a pak oslavujeme příchod Ježíška o Vánocích. Dospělý Ježíš Kristus nás opravdu vykoupil a tak jsme všichni očekáváni v jeho Nebeském království. Po naší smrti Ježíše znovu uvidíme a budeme doufat, že nás jako Král králů do svého království přijme a sejdeme se tam se svými nejbližšími. Abychom si dlouhé adventní období zkrátili, připravujeme různé adventní kalendáře. Dnes vám posílám materiály z portálu víra.cz, kde jsem našla adventní kalendář pro menší děti s názvem Setkáme se u jesliček a ti starší zde najdou adventní kalendář s názvem Do tvých starostí, což je též název písně, kterou často zpíváme, tak posílám i nahrávku, abyste si se mnou zazpívali. A na konec také luštěnku Adventní cesta a pro starší děti kvíz. Přeju vám všem krásnou 1. adventní neděli. Eva