Znak proboštství
Římskokatolická farnost -
proboštství Jindřichův HradecFarnost Kostelní Radouň

Administrátor farnosti: P. Ivo Prokop

Tel.: 728 995 603, email: prokop.ivo@dicb.cz
Korespondenční adresa: Kostelní 74, 377 01 Jindřichův Hradec


Bohoslužby: každou neděli v 11.00 (střídavě mše svatá a bohoslužba slova)
V neděli 11. listopadu bude mše sv. V neděli 18. listopadu pak bude bohoslužba slova.

Pravidelný pořad bohoslužeb v Jindřichově Hradci a okolí.

Informace o farnosti na biskupství České Budějovice.