Bohoslužby - farnost Deštná

Pořad bohoslužeb v Jindřichově Hradci a odtud spravovaném okolí najdete na straně bohoslužby.

Standardní pořad bohoslužeb:

  • Každou neděli od 11.00 hod.
  • UPOZORNĚNÍ: v neděli 16. června slavíme pouť ve filiálním kostele Nejsvětější Trojice na Červené Lhotě. Poutní mše sv. začne ve 14.00 hod. Ve farním kostele sv. Ottona v Deštné v tento den mše sv. mimořádně nebude!