Duchovní - farnost Člunek


Duchovní ustanoveni ve farnosti Člunek

P. Mgr. Ivo Prokop

Okrskový vikář v Jindřichově Hradci.

mobil: 728 995 603

zobrazení E-mailu vyžaduje JavaScript


adresa: Kostelní 74/I, 377 01 Jindřichův Hradec

P. Mgr. Jan Turek

Farní vikář pro Jindřichův Hradec a odtud spravované farnosti

mobil: 731 402 851

zobrazení E-mailu vyžaduje JavaScript


adresa: Kostelní 74/I, 377 01 Jindřichův Hradec


kostelník: Petr Petrucha

mobil: 777 573 196