Duchovní - farnost Blažejov


Duchovní ustanoveni ve farnosti Blažejov

P. Mgr. Ivo Prokop

Okrskový vikář v Jindřichově Hradci.

mobil: 728 995 603

zobrazení E-mailu vyžaduje JavaScript


adresa: Kostelní 74/I, 377 01 Jindřichův Hradec

P. Miroslav Štrunc

Farní vikář pro Jindřichův Hradec a odtud spravované farnosti

mobil: 737 455 008

zobrazení E-mailu vyžaduje JavaScript


adresa: Kostelní 74/I, 377 01 Jindřichův Hradec


kostelník: Stanislav Šamal

zobrazení E-mailu vyžaduje JavaScript


mobil: 721 444 754