Znak proboštství Římskokatolická farnost -
proboštství Jindřichův Hradec

Farnost Číměř od 1. 1. 2020 sloučena s farností Horní Pěna

Informace o farnosti na biskupství České Budějovice.

Pravidelný pořad bohoslužeb. UPOZORNĚNÍ: Poutní mše sv. ke cti sv. Jiljí, spojená s poděkováním za úrodu, bude slavena v sobotu 4. září od 15.00 hod. Srdečně zveme.