Znak proboštství Římskokatolická farnost -
proboštství Jindřichův Hradec

Aktuální informace


Pouť ke cti bl. Bedřicha Bachsteina

V sobotu 11. února se koná pěší pouť do Horní Pěny ke cti bl. Bedřicha Bachsteina a dalších františkánských mučedníků. Poutníci vyjdou v 12.30 hod. od kláštera sv. Kateřiny. Poutní mše bude slavena v Horní Pěně od 15.00 hod. V případě velmi špatného počasí se pěší putování ruší a sejdeme se až na mši v pěněnském kostele. Při mši sv. bude udílena svátost pomazání nemocných starším a nemocemi souženým farníkům u příležitosti památky Panny Marie Lurdské, světového dne nemocných. Večerní mše sv. v J. Hradci v tento den nebude.

Dětský karneval

Charita Jindřichův Hradec pořádá v sobotu 11. února od 14.00 hodin dětský karneval v Domě dětí a mládeže v Růžové ulici.

Dovolená farního vikáře

Od pondělí 30. ledna do pátku 10. února čerpá farní vikář P. Miroslav Štrunc dovolenou. Z tohoto důvodu nebudou mše sv. ve všední dny v Deštné, Strmilově a Kunžaku.

Bohoslužby ve farnostech

V neděli 12. února bude mše sv. ve Strmilově od 8.00 hod. V Kunžaku je mše v 9.30 hod. V Deštné a Kostelní Radouni je mše od 11.00 hod. Bohoslužba slova je od 11.00 hod. v Nové Včelnici. V Jarošově bohoslužby nebudou. V Horní Pěně je poutní mše sv. již v sobotu 11. února od 15.00 hod.

Účet farnosti

Na potřeby naší farnosti je možno kromě kostelních kasiček přispět i platbou na účet u České spořitelny: 3066006329/0800. Na dary rádi vystavíme potvrzení pro odečet z daní. Všem dárcům velmi děkujeme.


Intence v týdnu od 5. do 12. února 2023

Neděle

5. 2.

5. neděle v mezidobí

9.30 hod. proboštský kostel

Za farnosti

18.00 hod. klášterní kostel sv. Kateřiny

Za † manžela a duše v očistci

Pondělí

6. 2.

p. sv. Pavla Mikiho a druhů

8.00 hod. proboštský kostel

Za kněze a nová duchovní povolání

Úterý

7. 2.

18.00 hod. klášterní kostel sv. Kateřiny

Na poděkování za všechny dary

Středa

8. 2.

p. sv. Josefíny Bakhity

18.00 hod. proboštský kostel

Za † manžela a duše v očistci

Čtvrtek

9. 2.

18.00 hod. klášterní kostel sv. Kateřiny

Za živé i † z rodiny Jandovy a Geistovy

Pátek

10. 2.

p. sv. Scholastiky

18.00 hod. proboštský kostel

Za † manžela, oboje rodiče, Dr. Pavla

a duše v očistci

Sobota

11. 2.

p. Panny Marie Lurdské

(světový den nemocných)

Od 15.00 hod. v Horní Pěně při pouti k bl. Bedřichu Bachsteinovi

Za † rodiče, manžela, sestru a duše v očistci

v J. Hradci mše sv. nebude

Neděle

12. 2.

6. neděle v mezidobí

9.30 hod. proboštský kostel

Za farnosti

18.00 hod. klášterní kostel sv. Kateřiny

Za † Annu Podráskou2022_Akce_z_dotaci

Komentovaná prohlídka kostela Nejsvětější Trojice


Kázání Zelený čtvrtek 1.4.


Kázání KVĚTNÁ NEDĚLE 28. 3.


Kázání 1. NEDĚLE POSTNÍ 21. 2.


Bohoslužba slova 1. NEDĚLE ADVENTNÍ (29.11.2020)


Promluva k 33. neděli v mezidobí (15.11.2020)


Promluva k 32. neděli v mezidobí (8.11.2020)


Kázání ke slavnosti Všech svatých


Promluva k 30. neděli v mezidobí


Promluva k 29. neděli v mezidobí


Komentovaná prohlídka Proboštského chrámu Nanebevzetí Panny Marie