Znak proboštství
Římskokatolická farnost -
proboštství Jindřichův HradecÚvod

Srdečně Vás vítáme na stránkách jindřichohradecké římskokatolické farnosti - proboštství.

Zpravodaj jindřichohradeckého proboštství

Aktuální číslo

Seznam všech čísel

Aktuální informace


- v pátek 25. května zveme na Noc kostelů do proboštského chrámu. Program najdete na plakátech

- v sobotu 26. května od 17.00 hod. bude sloužena mše sv. ke cti Panny Marie v mariánské kapli v Jindřiši.

- v neděli 27. května se koná poutní slavnost v bývalém klášterním kostele bratří paulánů v Klášteře u Nové Bystřice, který letos (26. 6.) slaví 350 let od církevního obřadu, při kterém v roce 1668 jindřichohradecký infulovaný probošt Dr. Jakub Maxmilián Kurtz položil základní kámen k obnovení budovy kláštera a kostela Nejsvětější Trojice, ve kterém o letošní poutní slavnosti bude tento pořad bohoslužeb:

-  10.00 hod. – česká mše sv.

-  14.00 hod. – německá mše sv.


Bohoslužby v týdnu od 20. do 27. května 2018

Neděle

20.5.

slavnost Seslání Ducha Svatého

9.30 hod. proboštský kostel

Za farnosti a za nově biřmované

Večerní mše sv. není

Pondělí

21.5.

p. Panny Marie,

Matky církve

7.30 hod. proboštský kostel

Za † Aloise a Pavla Markovy a d. v o.

Úterý

22.5.

18.00 hod. klášterní kostel

Za † z rodiny Hruškovy

Středa

23.5.

18.00 hod. proboštský kostel

Za † rodiče Řepovy, jejich tři dcery a vnuka

Čtvrtek

24.5.

svátek Ježíše Krista, nejvyššího a věčného kněze

18.00 hod. klášterní kostel

ZaAnnu a Bohumíra Teplých a za Anežku

a Josefa Zíkovy

Pátek

25.5.

18.00 hod. proboštský kostel

Za† rodiče Markovy, jejich tři syny a vnuka

Sobota  

26.5.

p. sv. Filipa Neriho, kněze

17.00 hod. proboštský kostel

Zadar víry pro syny

a jejich rodiny

Neděle

27.5.

slavnost Nejsvětější Trojice

9.30 proboštský kostel

Za farnosti a za nově biřmované

18.00 klášterní kostel

Za † rodiče Františku a Jana Suchých, rodiče Drahu a Františka a celý rod