Znak proboštství
Římskokatolická farnost -
proboštství Jindřichův HradecÚvod

Srdečně Vás vítáme na stránkách jindřichohradecké římskokatolické farnosti - proboštství.

Zpravodaj jindřichohradeckého proboštství

Aktuální číslo

Seznam všech čísel

Aktuální informace


Ve čtvrtek 30. ledna se v Jindřichově Hradci koná schůze kněží našeho vikariátu. Věřící srdečně zveme na koncelebrovanou mši sv., kterou bude schůze zahájena. Mše začne v 9.30 hod. v proboštském kostele. Večerní mše sv. v klášteře již nebude.

V Třeboni se téhož dne uskuteční od 16.30 hod. beseda s historikem doc. Jaroslavem Šebkem na téma Proměny svatováclavské úcty v moderní době. Přednáška se koná ve farním sále v třeboňském klášteře.

O svátku Uvedení Páně do chrámu v neděli 2. února začne mše sv. obřadem žehnání svící pod kruchtou proboštského kostela a poté bude následovat průvod se svícemi.

Tradiční požehnání s prosbou o zdraví těla i duše na přímluvu svatého biskupa a mučedníka Blažeje budeme udílet v předvečer jeho památky, tj. v neděli 2. února po dopolední mši sv. v proboštském kostele i po mši večerní v klášterním kostele.

Vzhledem k tomu, že dvakrát za sebou není pravidelná čtvrteční adorace, přesuneme ji mimořádně na pátek 31. ledna. Od 17.00 hod. bude možnost uctít v proboštském kostele našeho Spasitele v eucharistii. Také o prvních pátcích v měsíci bude před mší sv. od 17.00 hod. eucharistická adorace.

Farníci z Deštné si vás dovolují srdečně pozvat na tradiční farní ples, který se uskuteční v pátek 31. ledna od 20.00 hod. v Kulturním domě Deštná. K tanci a poslechu hraje Malá Valdaufinka Ády Školky. Předtančení, tombola a malé občerstvení zajištěno. Předprodej vstupenek u paní Divišové, tel. 728 842 229.

Vánoční výzdobu proboštského kostela budeme odstraňovat v sobotu 1. února od 9.00 hod. Předem děkujeme všem, kdo se zúčastní a pomohou.

V sobotu 15. února se koná pěší pouť do Horní Pěny ke cti bl. Bedřicha Bachsteina a dalších františkánských mučedníků. Poutníci vyjdou v 12.30 hod. od kláštera sv. Kateřiny. Poutní mše bude slavena v Horní Pěně od 15.00 hod. V případě velmi špatného počasí se pěší putování ruší, a sejdeme se až na mši v pěněnském kostele.


Bohoslužby v týdnu od 26. od 2. února 2020

Neděle

26. 1.

3. neděle v mezidobí

9.30 hod. proboštský kostel

Za farnosti

18.00 hod. klášterní kostel sv. Kateřiny

Za dary Ducha Svatého

Pondělí

27. 1.

7.30 hod. kaple na proboštství

Na poděkování za všechny dary

Úterý

28. 1.

p. sv. Tomáše Akvinského

18.00 hod. klášterní kostel sv. Kateřiny

Za bratra Vladislava a Milana, oboje rodiče a duše v čistci

Středa

29. 1.

18.00 hod. proboštský kostel

Za † Annu Klikovou

Čtvrtek

30. 1.

9.30 hod. proboštský kostel !!!

Za † Františka Geista

Pátek

31. 1.

p. sv. Jana Boska

18.00 hod. proboštský kostel

Za † Janu Koníčkovou

Sobota

1. 2.

17.00 hod. proboštský kostel

Za maminku Marii, její sourozence a manžela

Neděle

2. 2.

Svátek Uvedení Páně do chrámu

9.30 hod. proboštský kostel

Za farnosti

18.00 hod. klášterní kostel sv. Kateřiny

Za † Marii a Josefa Vintrovy

a rodiče z obou stran