Znak proboštství Římskokatolická farnost -
proboštství Jindřichův Hradec

Aktuální informace


Intence v týdnu od 7. do 14. srpna 2022

Porciunkulová slavnost

Neděle

7. 8.

19. neděle v mezidobí

Vše klášterní kostel sv. Kateřiny

8.00 hod. Za farnosti

9.30 hod. Za † františkány z J. Hradce

a jejich přátele

11.00 hod.  Za kněze a nová duch. povolání

14.30 hod. litanie a svátostné požehnání

Pondělí

8. 8.

p. sv. Dominika

Mše sv. mimořádně není !!!

Úterý

9. 8.

svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže

18.00 hod. klášterní kostel sv. Kateřiny

Za † MUDr. Františka Lobkowicze a jeho rodinu

Středa

10. 8.

svátek sv. Vavřince

18.00 hod. proboštský kostel

Za nová kněžská povolání a na dobrý úmysl

Čtvrtek

11. 8.

p. sv. Kláry

18.00 hod. klášterní kostel sv. Kateřiny

Na poděkování za dary a milosti

Pátek

12. 8.

p. sv. Jany Františky

de Chantal

18.00 hod. proboštský kostel

Za manžele Vahalovy a jejich děti

Sobota

13. 8.

svátek sv. Hippolyta

17.00 hod. proboštský kostel

Za rodiče a jejich nenarozené děti

Pouť v probošt. kostele

Neděle

14. 8.

20. neděle v mezidobí

9.30 hod. proboštský kostel

Za farnosti

18.00 hod. proboštský kostel

 Za rodinu Malínkovu a Bartákovu


Poděkování

Děkujeme všem, kdo se zúčastnili úklidu klášterního kostela sv. Kateřiny před porciunkulovou slavností.

Mimořádnost

V pondělí 8. srpna nebude mše sv. v proboštském kostele.

Poutní oslavy

Svátek sv. Hippolyta, mučedníka, patrona Jindřichova Hradce oslavíme v proboštském kostele mší sv. od 17.00 hod. v sobotu 13. srpna.

V proboštském kostele oslavíme mariánskou pouť mší sv. v neděli 14. srpna od 9.30 hod. I večerní mše od 18.00 hod. bude mimořádně v proboštském kostele.

V tentýž den bude mariánská poutní mše i v kostelíku ve Valtínově a to od 9.30 hod. místo obvyklé mše sv. v Kunžaku.

Již v sobotu 13. srpna bude sloužena poutní mše ke cti Panny Marie v kapli v Jindřiši a to od 17.00 hod.

Bohoslužby ve farnostech

V neděli 14. srpna bude mše sv. ve Strmilově od 8.00 hod. V Deštné bude mše sv. od 11.00 hod., stejně jako v Kostelní Radouni. V Nové Včelnici bude od 11.00 hod. bohoslužba slova. (pouť se tam letos slaví v neděli 21. srpna). V Člunku je mše sv. již v sobotu 13. srpna od 15.00 hod.

Účet farnosti

Na potřeby naší farnosti je možno kromě kostelních kasiček přispět i platbou na účet u České spořitelny: 3066006329/0800. Na dary rádi vystavíme potvrzení pro odečet z daní. Všem dárcům velmi děkujeme.


Komentovaná prohlídka kostela Nejsvětější Trojice


Kázání Zelený čtvrtek 1.4.


Kázání KVĚTNÁ NEDĚLE 28. 3.


Kázání 1. NEDĚLE POSTNÍ 21. 2.


Bohoslužba slova 1. NEDĚLE ADVENTNÍ (29.11.2020)


Promluva k 33. neděli v mezidobí (15.11.2020)


Promluva k 32. neděli v mezidobí (8.11.2020)


Kázání ke slavnosti Všech svatých


Promluva k 30. neděli v mezidobí


Promluva k 29. neděli v mezidobí


Komentovaná prohlídka Proboštského chrámu Nanebevzetí Panny Marie