Znak proboštství Římskokatolická farnost -
proboštství Jindřichův Hradec

Aktuální informace


Úklid kostela Nejsvětější Trojice

Velice děkujeme všem, kdo se zúčastnili úklidu kostela Nejsvětější Trojice.

Sbírka na Svatou zemi

Z rozhodnutí Svatého otce jsou sbírky z neděle 13. září letos určeny ve prospěch křesťanů ve Svaté zemi.

Dovolená P. Jendy

P. Jan Turek, farní vikář, bude ve dnech 14. – 19. září čerpat svou dovolenou a nebude přítomen ve farnostech.

Bohoslužby v okolí

V neděli 20. září budou slouženy mše sv. v Jarošově nad Než. a Strmilově (obě od 8.00 hod.), v Kunžaku (9.30 hod.) a v Nové Včelnici (11.00 hod.) V Kostelní Radouni bude bohoslužba slova (od 11.00 hod.)

V Deštné bohoslužby mimořádně nebudou z důvodu pouti v Chotěmicích, kde bude mše sv. od 12.30 hod.


Intence v týdnu od 13. do 20. září 2020

Neděle

13. 9.

24. neděle v mezidobí

9.30 hod. proboštský kostel

Za farnosti

18.00 hod. klášterní kostel sv. Kateřiny

Za P. Bartoloměje Divokého, neteř

a † z rodiny

Pondělí

14. 9.

svátek Povýšení svatého Kříže

8.00 hod. proboštský kostel

Za rodiče Markovy a Řepovy, jejich sourozence a prarodiče

Úterý

15. 9.

památka Panny Marie Bolestné

18.00 hod. klášterní kostel sv. Kateřiny

Za † Martu Bízovou, její rodiče a prarodiče

Středa

16. 9.

p. sv. Ludmily

18.00 hod. proboštský kostel

Za † Boženu Šrámkovou a její rodiče

Čtvrtek

17. 9.

p. sv. Kornélia

a Cypriána

18.00 hod. klášterní kostel sv. Kateřiny

Za bohoslovce v konviktu

Pátek

18. 9.

18.00 hod. proboštský kostel

Za † Marii a Josefa Tušerovy a jejich sourozence

Sobota

19. 9.

p. sv. Januária

17.00 hod. proboštský kostel

Za rodinu Černých a Prokopů

Neděle

20. 9.

25. neděle v mezidobí

9.30 hod. proboštský kostel

Za farnosti

18.00 hod. klášterní kostel sv. Kateřiny

Za nová kněžská povolání a na dobrý úmysl


Komentovaná prohlídka Proboštského chrámu Nanebevzetí Panny Marie