Znak proboštství
Římskokatolická farnost -
proboštství Jindřichův HradecÚvod

Srdečně Vás vítáme na stránkách jindřichohradecké římskokatolické farnosti - proboštství.

Zpravodaj jindřichohradeckého proboštství

Aktuální číslo

Seznam všech čísel

Aktuální informace


Slavnost Těla a Krve Páně s eucharistickým průvodem oslavíme ve čtvrtek 20. června od 18.00 hod. v proboštském kostele. V klášterním kostele v tento den mše sv. mimořádně nebude. Zveme do průvodu především děti, aby sypaly kvítka na cestu, po níž půjde Nejsvětější svátost oltářní. Prosíme také o účast všechny akolyty a ministranty, aby se liturgie mohla konat opravdu důstojně a slavnostně.

Mše v pátek 21. června bude sloužena mimořádně již ráno od 8.00 hod. v proboštském kostele. Důvodem je večerní oslava čtyřicátin otce Jozefa ve Strmilově.

V neděli 23. 6. budou kostelní sbírky určeny na potřeby naší českobudějovické diecéze.

V předvečer slavnosti Narození sv. Jana Křtitele v neděli 23. 6. bude sloužena mše sv. v bývalém minoritském klášterním kostele sv. Jana Křtitele ve Štítného ulici. Mše začne od 18.00 hod. Mše v kostele sv. Kateřiny nebude.

V úterý 18. 6. se P. Václav Habart, emeritní 29. probošt jindřichohradecký (1993 – 2012) dožívá se věku 79 let. Gratulujeme a v modlitbě vyprošujeme požehnání do dalších let života.

Vyšel nový Farní zpravodaj.

Diecézní biskup Mons. ThDr. Vlastimil Kročil rozhodl dekretem ze dne 7. června 2019 obsadit funkci jindřichohradeckého probošta uprázdněnou od roku 2012. Třicátým jindřichohradeckým proboštem jmenoval ke dni 14. srpna 2019 dosavadního administrátora farnosti P. Mgr. Ivo Prokopa K slavnostní instalaci určil diecézní biskup předvečer Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie, tedy středu 14. 8. 2019, kdy při pontifikálních nešporách od 18.00 hod. v proboštském kostele uvede P. Prokopa do funkce.  


Bohoslužby v týdnu od 16. do 23. června 2019

Neděle

16.6.

slavnost Nejsvětější Trojice

9.30 hod. proboštský kostel

Za farnosti

18.00 hod. klášterní kostel sv. Kateřiny

Za dárce mešních fundací

Pondělí

17.6.

7.30 hod. proboštský kostel

Za smíření v rodině a šťastnou hodinu smrti

Úterý

18.6.

18.00 hod. klášterní kostel sv. Kateřiny

Za pana Iva a jeho příbuzné a blízké

Středa

19.6.

p. sv. Jana Nep. Neumanna

18.00 hod. proboštský kostel

Za živé a † z celé rodiny a za Boží požehnání

Čtvrtek

20.6.

slavnost Těla

a Krve Páně

18.00 hod. proboštský kostel !!!

Za Drahomíru Fajmanovou

Pátek

21.6.

p. sv. Aloise Gonzagy

!!! 8.00 hod. proboštský kostel

Za rodinu Klanů

Sobota

22.6.

p. sv. Jana Fishera

a Tomáše Mora

17.00 hod. proboštský kostel

Za rodinu Friedbergerů

Neděle

23.6.

12. neděle v mezidobí

9.30 hod. proboštský kostel

Za farnosti

18.00 hod. kostel sv. Jana Křtitele !!!

Na dobrý úmysl