Znak proboštství Římskokatolická farnost -
proboštství Jindřichův Hradec

Aktuální informace


Adventní bohoslužba

O druhé adventní neděli (4. 12.) se uskuteční v kapli Svatého Ducha na jindřichohradeckém zámku tradiční adventní ekumenická bohoslužba. Začátek je od 15.00 hod. Vzhledem ke konání této bohoslužby již poté nebude večerní mše sv. v klášteře u sv. Kateřiny.

Upozornění

O slavnosti sv. Mikuláše v úterý 6. prosince bude mše sv. v Jindřichově Hradci mimořádně již ráno od 8.00 hod. v proboštském kostele. Večer se pan probošt a i pan kaplan zúčastní jmenování kanovníků v katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích a večerní mše tudíž nebude.

Filmový večer

Ve středu 7. prosince bude možnost zhlédnout na proboštství film Dostaveníčko v Hradci zachycující historický Jindřichův Hradec, který byl promítán o letošní Noci kostelů. Zájemci, kteří tehdy nebyli přítomni, mají nyní možnost přijít po mši sv. (cca v 18.45 hod.) a vidět film doprovázený zajímavým komentářem historika Mgr. Libora Svobody, PhD.

Mikulášská mše sv.

V neděli 11. prosince zveme na mši sv. od 9.30 hod. do proboštského kostela zvláště děti s rodiči. Po skončení mše navštíví děti svatý Mikuláš a rozdá jim nadílku.

Tříkrálový ples:

V neděli 11. 12. se po mši svaté budou nabízet ve farní kavárně vstupenky na Tříkrálový rodinný ples (13. 1. 2023). Ceny vstupenek jsou 150 a 200 Kč pro dospělého a 70 Kč pro děti od 6 let.

„Vánoční“ jarmark

Již tradičně připravujeme vánoční jarmark, který proběhne v neděli 11. prosince v kavárničce po mši sv. K dostání budou mimo jiné i knihy a kalendáře z Karmelitánského nakladatelství. Na jarmark a adventní svařák vás zve Spolek Hippolyt.

Misijní pohlednice

Od 1. neděle adventní budou z boční strany proboštského kostela na stolku připraveny k zakoupení vánoční pohledy pro misie. Kasička na dobrovolné dary bude umístěna v sakristii. Pohledy zde budou po celou dobu adventní. Peníze budou poté zaslány na chudé děti v misiích. Všem, kteří chtějí pomáhat, předem ze srdce děkujeme.

Bohoslužby ve farnostech

V neděli 11. prosince budou mše sv. v Jarošově a ve Strmilově od 8.00 hod. V Kunžaku je mše od 9.30 hod. Mše sv. je od 11.00 hod. v Kostelní Radouni. V Nové Včelnici a v Deštné je od 11.00 hod bohoslužba slova.

Účet farnosti

Na potřeby naší farnosti je možno kromě kostelních kasiček přispět i platbou na účet u České spořitelny: 3066006329/0800. Na dary rádi vystavíme potvrzení pro odečet z daní. Všem dárcům velmi děkujeme.


Intence v týdnu od 4. do 11. prosince 2022

Neděle

4. 12.

2. neděle adventní

9.30 hod. proboštský kostel

Za farnosti

15.00 hod. kaple Sv. Ducha na zámku

Adventní ekumenická bohoslužba

Večerní mše sv. v klášteře nebude

Pondělí

5. 12.

8.00 hod. proboštský kostel

Za dobrodince

Úterý

6. 12.

slavnost sv. Mikuláše

8.00 hod. proboštský kostel !!!

Na poděkování a za věčnou radost v nebi pro † Ivo Kloboučníka

Středa

7. 12.

p. sv. Ambrože

18.00 hod. proboštský kostel

Na poděkování za dar života a víry, 90 let pí. Geistové a požehnání pro celou její rodinu

Čtvrtek

8. 12.

slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

18.00 hod. klášterní kostel sv. Kateřiny

Za † Stanislava Slance, manželku a d. v o.

Pátek

9. 12.

p. sv. Jana Didaka

18.00 hod. proboštský kostel

Za rodiče Hejtmanovy, jejich rodiče

a prarodiče

Sobota

10. 12.

p. Panny Marie Loretánské

17.00 hod. proboštský kostel

Za rodiče a jejich nenarozené děti

Neděle

11. 12.

3. neděle adventní

9.30 hod. proboštský kostel

Za farnosti

18.00 hod. klášterní kostel sv. Kateřiny

Za † rodiče Petrášovy, syna Ladislava

a dceru Marii


Rozpis vánočních a novoročních bohoslužeb v Jindřichově Hradci a farnostech odtud spravovaných

2022 - 2023

SOBOTA

24. 12.

Vigilie

Narození

Páně

NEDĚLE

25. 12.

Slavnost

Narození

Páně

PONDĚLÍ

26. 12.

svátek

sv. Štěpána

SOBOTA

31. 12.

památka sv. Silvestra

NEDĚLE

1. 1. 2023

Slavnost

Matky Boží

Panny Marie

NEDĚLE

8. 1. 2023

Slavnost

Zjevení Páně

Jindřichův Hradec

P-15.30

P. Ivo Prokop

P-22.00

P. Ivo Prokop

P - 9.30

P. Ivo Prokop

P -  9.30 P.Ivo Prokop

P – 17.00

P. Ivo Prokop

P - 9.30

P. Ivo Prokop

P – 17.00 P. Miroslav Štrunc

P - 9.30

P. Ivo Prokop

K - 18.00 P. Ivo Prokop

Deštná

24.00

Mons. Pavel Posád

11.30

P. Ivo Prokop

Červená Lhota

11.15

P. Ivo Prokop

Červená Lhota

23.00 BS

akol. pan Horyna

11.00

P. Miroslav Štrunc

11.00

P. Ivo Prokop

Strmilov

21.00

P. Miroslav Štrunc

9.00

Mons. Pavel Posád

8.00

P. Miroslav Štrunc

-

9.00

P. Miroslav Štrunc

8.00 BS

akol. pan Nečeda

Kunžak

22.00

Mons. Pavel Posád

10.30

Mons. Pavel Posád

9.30

P. Miroslav Štrunc

17.00

P. Miroslav Štrunc

9.30 BS

akol. Martin Ryneš

9.30

P. Miroslav Štrunc

Nová Včelnice

21.00 BS

akol. Ota Růžička

11.00

P. Miroslav Štrunc

-

17.00 BS

akol. Ota Růžička

11.00

P. Ivo Prokop

11.00 BS

akol. Ota Růžička

Jarošov n/Než.

22.15

P. Miroslav Štrunc

-

-

-

-

8.00

P. Miroslav Štrunc

Kostelní Radouň

21.00 BS

akol. pan Douda

9.30

P. Miroslav Štrunc

-

-

11.00 BS

akol. Roman Douda

11.00

P. Miroslav Štrunc

P – proboštský chrám         K – klášterní kostel       BS – bohoslužba slova  2022_Akce_z_dotaci

Komentovaná prohlídka kostela Nejsvětější Trojice


Kázání Zelený čtvrtek 1.4.


Kázání KVĚTNÁ NEDĚLE 28. 3.


Kázání 1. NEDĚLE POSTNÍ 21. 2.


Bohoslužba slova 1. NEDĚLE ADVENTNÍ (29.11.2020)


Promluva k 33. neděli v mezidobí (15.11.2020)


Promluva k 32. neděli v mezidobí (8.11.2020)


Kázání ke slavnosti Všech svatých


Promluva k 30. neděli v mezidobí


Promluva k 29. neděli v mezidobí


Komentovaná prohlídka Proboštského chrámu Nanebevzetí Panny Marie