Římskokatolický vikariát
Proboštství Jindřichův HradecÚvod

Srdečně Vás vítáme na stránkách jindřichohradecké římskokatolické farnosti - proboštství.


Nejbližší akce:ZPRAVODAJ JINDŘICHOHRADECKÉHO PROBOŠTSTVÍ - 2017/02

Farnost

(z lat. parrochia) je místní církevní obec, patřící většinou do určité diecéze či biskupství v katolické církvi. Statutárním orgánem je farář, který je biskupem pověřen duchovní službou pro danou oblast či skupinu osob. Farář má odpovědnost jak za samotnou náboženskou duchovní správu (in spiritualibus), tak za ekonomickou správu (in materialibus).

Proboštství

(latinsky praepositura, probošt - praepositus)
Zvláštní výsada - povýšení - významného farního chrámu a jeho duchovního správce. Je udělována dekretem samotného papeže. Probošt má právo užívat ve svém kostele biskupské insignie (mitru, prsten a berlu) a udílet těmito insigniemi požehnání. Jindřichohradecký probošt má k tomu na základě papežské buly z roku 1691 právo užívat tyto insignie i mimo vlastní farnost.

Zde naleznete informace o událostech a akcích nejen v naší farnosti, ale také údaje o církevní historii v Jindřichově Hradci, proboštském kostele kostele Nanebevzetí Panny Marie a ostatních kostelech v Jindřichově Hradci, duchovních správcích a mnoho dalšího.

Z Jindřichova Hradce se spravují další farnosti.

Farnost spadá pod Biskupství České Budějovice

Znaky proboštství:

Tyto znaky proboštství používá:
Znak proboštství Znak proboštství Znak proboštství