Znak proboštství Římskokatolická farnost -
proboštství Jindřichův Hradec

Úvod

Srdečně Vás vítáme na stránkách jindřichohradecké římskokatolické farnosti - proboštství.

Aktuální informace


Promluva ke Květné neděli


Neděle      5. 4. – Květná neděle

Čtvrtek       9. 4. – Zelený čtvrtek, památka Poslední večeře Páně

Pátek         10. 4. – Velký pátek, památka Umučení Páně – den přísného

postu

Sobota      11. 4. – Bílá sobota

Neděle      12. 4. – Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

VYŠLO NOVÉ ŘÁDNÉ ČÍSLO FARNÍHO ZPRAVODAJE !

Najdete je na těchto stránkách i v předsíni proboštského kostela.

Mše svaté

Jsou nadále slouženy bez účasti veřejnosti, většinou ve stejnou dobu jako před zavedením karantény a to na objednané úmysly. Pokud by někdo chtěl svou objednanou intenci přeložit na jiný termín, je to možné po domluvě s duchovními.

Také velikonoční obřady budou letos slaveny bez přístupu veřejnosti v časech, které zveřejníme na internetových stránkách proboštství.  Pracujeme na zajištění jejich přímého přenosu z proboštského kostela. Pokud se to podaří, budete o tom informováni též na proboštských stránkách.

Otvírací doba kostela

Na Zelený čtvrtek 9. dubna bude kostel otevřený od 15.00 do 17.00 hod.

Na Velký pátek 10. dubna je kostel otevřený od 10.00 do 12.00 hod. a od 17.00 do 19.00 hod.

Na Bílou sobotu 11. dubna je možné kostel soukromě navštívit od 10.00 do 12.00 hod. a od 14.00 do 16.00 hod.

Na Boží hod velikonoční je kostel přístupný v době od 10.00 do 11.00 hod. a od 14.00 do 15.00 hod.

V ostatní dny je proboštský kostel otevřen pro soukromou modlitbu věřících před Nejsvětější svátostí oltářní od úterý do soboty vždy v 16.00 – 17.00 hod. V neděli je otevřen v 10.00 – 11.00 a 14.00 – 15.00 hod. Zadní část kostela pod varhanní kruchtou je otevřena denně od 7.30 do 17.30 hod. V případě, že se chcete v kostele pomodlit mimo uvedené časy, kontaktujte paní pastorační asistentku Evu Hejdovou na telefonu 728 281 050.

Zpovídání a svaté přijímání

Svátost smíření je možno přijmout v době, kdy je otevřený kostel a případně po domluvě s kněžími i v jinou dobu. Svaté přijímání se jednotlivcům udílí na požádání v době, kdy je otevřený kostel.

Nákupy

Farní charita nabízí seniorům a dalším potřebným možnost nakoupit nutné potraviny a léky a dopravit jim je domů. V případě zájmu kontaktujte Charitu, případně paní pastorační asistentku Hejdovou na telefonu 728 281 050.

Další služby

V případě potřeby jakýchkoliv duchovních služeb, či jiné pomoci se obracejte na proboštství. Naopak, pokud nějakou pomoc nabízíte, kontaktujte farní charitu, případně se obraťte také na nás. Děkujeme srdečně všem, kdo už své služby a prostředky nabídli pro společné dobro.

Velikonoce s papežem Františkem

Přinášíme přehled liturgických slavností ve Svatém týdnu, kterým bude předsedat papež František a také kde je bude možné živě sledovat. Letošní obřady Svatého týdne se budou slavit u Oltáře katedry v bazilice sv. Petra bez přítomnosti věřících.

Všechny obřady bude možno sledovat v přímém přenosu Vatikánských médií na webové a facebookové stránce Vatican News a stejně tak i na kanálu YouTube. V Čechách bude všechny bohoslužby přenášet živě TV Noe.

5. dubna 2020 - Květná (pašijová) neděle

11:00 - mše svatá - Svatý otec zahájí Svatý týden obřady Květné neděle

9. dubna 2020 - Zelený čtvrtek

Mše svatá se svěcením olejů se konat nebude

18:00 - mše svatá na Památku Večeře Páně (Missa in Coena Domini)

10. dubna 2020 - Velký pátek - Památka Umučení Páně

18:00 - liturgie Velkého pátku se zvláštním úmyslem přímluv za nemocné a za ty, kdo se ocitli v mimořádných nesnázích

21:00 - Křížová cesta na nádvoří Svatopetrské baziliky

11. dubna 2020 - Bílá sobota

21:00 - Velikonoční vigilie

12. dubna 2020 - Slavnost Zmrtvýchvstání Páně

11:00 - mše svatá, v jejímž závěru udělí papež František požehnání Urbi et Orbi


Promluva ke 5. neděli postní


Promluva ke 4. neděli postní


PROHLÁŠENÍ BISKUPA ČESKOBUDĚJOVICKÉHO

Milí spolubratři v kněžské a jáhenské službě, bratři a sestry!

Před pár dny jsem vydal nařízení v souvislosti s vládním vyhlášením stavu nouze v důsledku pandemie Covid-19. Jak se dalo předpokládat z vyvíjející situace, po několika dnech se ocitáme ve stavu, kdy celá naše země je v karanténě.

Věřím, že každý z nás si uvědomuje závažnost této situace a respektuje i veškerá opatření z toho vyplývající. I když není možné konat veřejné bohoslužby, a to ani v malém počtu, o to více bychom měli zintenzivnit výkon individuální duchovní péče. Kde je to možné, kostely mohou zůstat otevřeny a kněz může, byť jen omezeně, poskytovat duchovní službu. Velmi prosím, zvláště vás kněze, o každodenní oběť mše svaté a opravdové rozvíjení toho, co znamená „domácí církev“. Snažme se být všichni k dispozici našim bližním a dávejme dobrý příklad. Pamatujme v modlitbě na nemocné i zdravotníky, nezapomínejme ani na ty, kdo svými rozhodnutími za nás nesou odpovědnost, a prosme za brzké ukončení této epidemie.

Prožíváme postní dobu, jakou si nikdo z nás před pár týdny nedokázal představit. Kéž nás všechny vede ke skutečně změně smýšlení, jak jsme k tomu byli vyzváni na Popeleční středu a mějme na paměti, co píše apoštol Pavel: „Víme, že všecko napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha“ (Řím 8, 28).

Vám všem jsem nablízku svou modlitbou a všem žehnám na přímluvu Panny Marie, Uzdravení nemocných!

České Budějovice, 16. března 2020

+ Vlastimil, biskup českobudějovický