Znak proboštství Římskokatolická farnost -
proboštství Jindřichův Hradec

Aktuální informace


Farní zájezd

Odjezd autobusu na poutní zájezd v sobotu 30. září je plánován na 7.30 hod. z Masarykova náměstí.

Od cca 10.00 hod. budou poutníci slavit v Kájově mši sv., po níž následuje prohlídka poutního muzea.

Poté následuje přejezd do cisterciáckého kláštera ve Vyšším Brodě, kde máme na 13.30 hod. zajištěnou prohlídku opatství a příležitost k uctění Závišova kříže. Návštěva kláštera bude zakončena Mariánskou pobožností v opatském kostele Nanebevzetí Panny Marie. Návrat zpět do Jindřichova Hradce je plánován kolem 18.30 hod.

Cena jízdného je 300,- Kč. Doporučujeme si sebou vzít občerstvení.


Den charity

Tradičně o památce sv. Vincence z Paula ve středu 27. září se koná Den Charity. Program je následující:

14:00-16:00 hod. - Den otevřených dveří v budově Charity Jindřichův Hradec, sídl. U Nádraží 1302, J. Hradec 18:00 hod.  - Mše za Charitu v kostele Nanebevzetí Panny Marie v J. Hradci 19:00 hod. - Přednáška o pěší pouti po Itálii v délce 930 km (budova Charity JH, sídl. U Nádraží 1302, J. Hradec)

Mše ke cti sv. Václava

Poutní mše v kostele sv. Václava v Jindřichově Hradci se uskuteční ve čtvrtek 28. září od 9.30 hod. Večerní mše sv. pak již nebude. V 16.30 hod. se uskuteční žehnání nového obrazu sv. Václava v kapličce na Jarošovské ulici poblíž AR servisu.

Svatováclavská mše sv. bude sloužena v tentýž den také v Mostech u Kunžaku a to od 15.00 hod.

Výuka náboženství na 3. ZŠ

začne v pátek 29. září od 12.50 hod.

Vzácná návštěva

V neděli 1. října k nám přijedou farníci z rakouského Eisgarnu v doprovodu svého faráře, pana probošta Andrease Lago. Mši sv. budou slavit v našem proboštském kostele od 14.30 hod. za doprovodu Chrámového sboru Adama Michny.

Upozornění

V sobotu 30. září se koná farní pouť do Kájova a Vyššího Brodu. Z tohoto důvodu nebude mimořádně v J. Hradci slavena mše sv. Intence připadající na tento den bude odsloužena v Kájově.

Nedělní bohoslužby

V neděli 1. října bude od 8.00 hod. mše sv. ve Strmilově. Od 9.30 hod. je mše sv. v Kunžaku. Od 11.00 hod. jsou mše sv. v Deštné a v Kostelní Radouni.  V Nové Včelnici je od 11.00 hod. bohoslužba slova. V Jarošově bohoslužby nebudou.

Účet farnosti

Na potřeby naší farnosti je možno kromě kostelních kasiček přispět i platbou na účet u České spořitelny: 3066006329/0800. Na dary rádi vystavíme potvrzení pro odečet z daní. Všem dárcům velmi děkujeme.


Intence v týdnu od 24. září do 1. října 2023

Neděle

24. 9.

25. neděle v mezidobí

9.30 hod. proboštský kostel

Za farnosti

18.00 hod. klášterní kostel sv. Kateřiny

Za † Martinu Kučerovou a duše v očistci

Pondělí

25. 9.

8.00 hod. proboštský kostel

Za nová kněžská povolání a na dobrý úmysl

Úterý

26. 9.

p. sv. Kosmy a Damiána

18.00 hod. klášterní kostel sv. Kateřiny

Za rodinu Svobodovu, Zídkovu

a Cimbálníkovu

Středa

27. 9.

p. sv. Vincence z Paula

18.00 hod. proboštský kostel

Za Charitu Jindřichův Hradec

Čtvrtek

28. 9.

slavnost sv. Václava

!!! 9.30 hod. kostel sv. Václava

Za naše město a za naši vlast

Večerní mše nebude

Pátek

29. 9.

svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela

18.00 hod. proboštský kostel

Za † Věru Švarcovou

Sobota

30. 9.

p. sv. Jeronýma

!!! Mše sv. nebude z důvodu farní pouti

do Kájova a Vyššího Brodu

Intence Za rodiče a jejich nenarozené děti bude odsloužena v Kájově

Neděle

1. 10.

26. neděle v mezidobí

9.30 hod. proboštský kostel

Za farnosti

18.00 hod. klášterní kostel sv. Kateřiny

Za Boží milost, odpuštění, uzdravení a lásku pro Bohunku


PŘIHLÁŠKA NÁBOŽENSTVÍ

2022_Akce_z_dotaci

Komentovaná prohlídka kostela Nejsvětější Trojice


Kázání Zelený čtvrtek 1.4.


Kázání KVĚTNÁ NEDĚLE 28. 3.


Kázání 1. NEDĚLE POSTNÍ 21. 2.


Bohoslužba slova 1. NEDĚLE ADVENTNÍ (29.11.2020)


Promluva k 33. neděli v mezidobí (15.11.2020)


Promluva k 32. neděli v mezidobí (8.11.2020)


Kázání ke slavnosti Všech svatých


Promluva k 30. neděli v mezidobí


Promluva k 29. neděli v mezidobí


Komentovaná prohlídka Proboštského chrámu Nanebevzetí Panny Marie