Znak proboštství Římskokatolická farnost -
proboštství Jindřichův Hradec

Aktuální informaceZměny ve slavení mší sv.

Od pondělí 23. listopadu bude možno slavit mše sv. za účasti maximálního počtu 20 osob. To nám umožňuje obnovit veřejné bohoslužby alespoň ve všedních dnech. Pro nedělní bohoslužby je však tento počet nedostačující a příští neděli tedy ještě nebudou. V neděli 29. listopadu bude proboštský kostel otevřen od 10.00 do 11.00 hod. a od 14.00 do 15.00 hod. k soukromé modlitbě před Nejsvětější svátostí, spolu s možností zpovědi a sv. přijímání. Dispens od nedělní účasti na mši sv. zůstává v platnosti. Doporučujeme zúčastnit se mše sv. ve všední den.

Pouť v klášteře

Ve středu 25. listopadu slaví jindřichohradecký františkánský klášterní kostel sv. Kateřiny Alexandrijské svou titulární slavnost. V tento den bude klášterní kostel otevřen k soukromé modlitbě věřících, a to v době od 16.00 do 17.00 hod. V tuto dobu bude i možnost přijmout svátost smíření či eucharistii. Od 17.00 hod. bude sloužena poutní mše sv. za účasti maximálně 20 osob. V kostele proboštském mimořádně bohoslužby nebudou.

Červená středa

Česká biskupská konference spolu s Ekumenickou radou církví v ČR a Federací židovských obcí v ČR se i letos připojuje k iniciativě britské křesťanské organizace Aid to the Church in Need, která připomíná osoby pronásledované po celém světě pro jejich víru. 25. listopadu 2020 se bude v ČR již potřetí slavit Červená středa (#RedWednesday); den, kdy chceme myslet na pronásledované pro víru z celého světa. Vizuálním symbolem akce je rozsvícené červené světlo. Jako v předchozích letech můžeme v tento den umístit červené svíce u Trojičního sloupu na náměstí Míru a v tichosti se pomodlit za pronásledované a vězněné věřící.

Poděkování za sbírky

Chtěl bych velice poděkovat všem, kdo i nyní, kdy se nekonají veřejné bohoslužby, nezapomínají na potřeby naší farnosti a v době, kdy je proboštský chrám otevřený pro soukromou modlitbu, přispívají alespoň do kasiček. Někdy jsou to opravdu překvapivě velkorysé dary. Všem dárcům vyprošujeme požehnání a odměnu od našeho Boha, který je štědrý a miluje radostného dárce. Přispět je možno také bezhotovostně na farní účet vedený u České spořitelny číslo 3066006329/0800.

Sbírka na misie

Letošní sbírka na misie se zatím nekonala s tím, že nový termín sbírky bude oznámen dodatečně podle rozhodnutí ČBK. Vzhledem k vývoji pandemické situace se ČBK rozhodla nestanovit žádný termín, ale poprosit duchovní správce, aby našli cestu, jak lidem umožnit přispět na misie, protože tato sbírka bývá největší a ukazuje, že věřící přispívají na misie rádi. Proto sbírku na misie letos uskutečníme formou kasičky v kostele, když přicházíme adorovat a přijímat eucharistii, případně je možno dary na misie doručit na faru, či přispět bezhotovostně na účet farnosti s poznámkou, že se jedná o dar na misie.

Kalendáře

V proboštském kostele jsou k zakoupení nové karmelitánské stolní kalendáře. Cena činí 60,- Kč.


Jindřichův Hradec

Intence v týdnu od 22. do 29. listopadu 2020

MŠE SV. JSOU SLAVENY ZA ÚČASTI MAXIMÁLNĚ 20 OSOB

PLATÍ DISPENS OD POVINNÉ ÚČASTI NA NEDĚLNÍ MŠI SV.

Neděle

22. 11.

slavnost Ježíše Krista Krále

Za farnosti

Za minulé, současné a i budoucí hudebníky našich kůrů

Pondělí

23. 11.

p. sv. Klementa I.

8. 00 hod. proboštský kostel

Za Charitu v J. Hradci

Úterý

24. 11.

p. sv. Ondřeje Dung Laca a druhů

17.00 hod. proboštský kostel

Za pana Iva Kloboučníka a paní Věru

Středa

25. 11.

p. sv. Kateřiny Alexandrijské

17.00 hod. klášterní kostel sv. Kateřiny

Za Emu a Miroslava Haškovy

Čtvrtek

26. 11.

17.00 hod. proboštský kostel

Za † Kateřinu Bendovou, její děti

a sourozence

Pátek

27. 11.

17.00 hod. proboštský kostel

Za pana Iva Kloboučníka a na dobrý úmysl

Sobota

28. 11.

17.00 hod. proboštský kostel

Za rodinu Kolínovu, Hlávkovu

a Glückseligovu

Neděle

29. 11.

1. neděle adventní

Za farnosti

Za † Stanislava Slance, manželku, rodiče a sourozence z obojí strany

tel. 728 995 603                                                                    mail: jindrichuvhradec@dicb.cz


Promluva k 33. neděli v mezidobí (15.11.2020)


Promluva k 32. neděli v mezidobí (8.11.2020)


Kázání ke slavnosti Všech svatých


Promluva k 30. neděli v mezidobí


Promluva k 29. neděli v mezidobí


Komentovaná prohlídka Proboštského chrámu Nanebevzetí Panny Marie