Znak proboštství Římskokatolická farnost -
proboštství Jindřichův Hradec

Aktuální informace


UPOZORNĚNÍ

Z DŮVODU ONEMOCNĚNÍ PANÍ KATECHETKY

ODPADÁ V PÁTEK 30. ZÁŘÍ

VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ NA PROBOŠTSTVÍ.


Mimořádnost

V úterý 27. září, kdy se slaví Den Charity, bude mše sv. v klášterním kostele mimořádně již od 17.00 hod. Poté bude následovat charitní program.

Svatováclavská mše

O slavnosti hlavního patrona České země ve středu 28. září bude sloužena mše sv. v jindřichohradeckém kostele sv. Václava od 9.30 hod.

V Mostech u Kunžaku bude sloužena poutní mše sv. u kapličky sv. Václava v tentýž den od 16.00 hod.

Vikariátní schůze

U příležitosti setkání kněží z našeho vikariátu bude sloužena koncelebrovaná mše sv. v kostele sv. Ottona v Deštné a to ve čtvrtek 29. září od 9.30 hod. Věřící jsou srdečně zváni.

Výtěžek sbírky

Při sbírce na bohoslovce v neděli 4. září se vybralo v J. Hradci 9.680,- Kč. Všem dárcům srdečně děkujeme.

Biřmování

Prosíme všechny zájemce o udělení svátosti biřmování, aby se přihlásili na proboštství, abychom mohli naplánovat první setkání.   

Bohoslužby ve farnostech

V neděli 2. října bude mše sv. v Jarošově od 8.00 hod. V Kunžaku pak od 9.30 hod. V Deštné a Kostelní Radouni je mše od 11.00 hod. Ve Strmilově od 8.00 hod. a v Nové Včelnici od 11.00 hod. je bohoslužba slova. V Číměři bude mše sv. již v sobotu 1. října od 15.00 hod.

Účet farnosti

Na potřeby naší farnosti je možno kromě kostelních kasiček přispět i platbou na účet u České spořitelny: 3066006329/0800. Na dary rádi vystavíme potvrzení pro odečet z daní. Všem dárcům velmi děkujeme.


Intence v týdnu od 25. září do 2. října 2022

Neděle

25. 9.

26. neděle v mezidobí

9.30 hod. proboštský kostel

Za farnosti

18.00 hod. klášterní kostel sv. Kateřiny

Za † Karla Smolka a jeho rodinu

Pondělí

26. 9.

p. sv. Kosmy a Damiána

8.00 hod. proboštský kostel

Za † Pavlu Navrátilovou a celý rod Grusmannů

Úterý

27. 9.

p. sv. Vincence z Pauly

!!! 17.00 hod. klášterní kostel sv. Kateřiny

Za Charitu v J. Hradci

Středa

28. 9.

slavnost sv. Václava

!!! 9.30 hod. kostel sv. Václava

Za naši farnost a za naši zemi

Čtvrtek

29. 9.

svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela

18.00 hod. klášterní kostel sv. Kateřiny

Za † Věru Švarcovou a rodinu

Pátek

30. 9.

p. sv. Jeronýma

18.00 hod. proboštský kostel

Za nová kněžská povolání a za d. v o.

Sobota

1. 10.

p. sv. Terezie od Dítěte Ježíše

17.00 hod. proboštský kostel

Za zraněnou kamarádku

Neděle

2. 10.

27. neděle v mezidobí

9.30 hod. proboštský kostel

Za farnosti

18.00 hod. klášterní kostel sv. Kateřiny

Na poděkování za všechny Boží

milosti a dary


náboženství - přihláška 2022_2023

Komentovaná prohlídka kostela Nejsvětější Trojice


Kázání Zelený čtvrtek 1.4.


Kázání KVĚTNÁ NEDĚLE 28. 3.


Kázání 1. NEDĚLE POSTNÍ 21. 2.


Bohoslužba slova 1. NEDĚLE ADVENTNÍ (29.11.2020)


Promluva k 33. neděli v mezidobí (15.11.2020)


Promluva k 32. neděli v mezidobí (8.11.2020)


Kázání ke slavnosti Všech svatých


Promluva k 30. neděli v mezidobí


Promluva k 29. neděli v mezidobí


Komentovaná prohlídka Proboštského chrámu Nanebevzetí Panny Marie