Znak proboštství Římskokatolická farnost -
proboštství Jindřichův Hradec

Aktuální informace
Farní tábor

Beseda

Ve středu 22. března zveme na besedu s naším akolytou MUDr. Koudelkou o jeho cestě do Argentiny a Patagonie. Začátek je od 18.45 hod. v sále na proboštství.

Příprava na biřmování

V pátek 24. března pokračuje příprava na biřmování. S biřmovanci se sejdeme od 19.00 hod. v kavárničce na proboštství.

Změna času

V noci ze soboty 25. na neděli 26. března se posunou ručičky hodinek o jednu hodinu kupředu a začne opět platit letní čas. Na nedělní mši sv. si tedy budeme muset přivstat.

Senior klub

Starší farníci jsou zváni na další setkání Senior klubu, které se koná ve středu 29. března od 9.00 hod. v kavárničce na proboštství.

Přednáška o vztazích v rodině

Třetí pokračování cyklu o vztazích v rodině připravila paní Martina Fürstová na středu 29. března po mši sv. (zhruba od 18.45 hod.) v sále na proboštství.

Vikariátní schůze

Kněží jindřichohradeckého vikariátu se sejdou v Třeboni ve čtvrtek 30. března a budou společně slavit mši sv. od 9.30 hod. ve farním kostele Panny Marie Královny a sv. Jiljí.

Zpovědní den

Rozšířená možnost přijmout předvelikonoční svátost smíření bude v klášterním kostele sv. Kateřiny ve čtvrtek 30. března od 16.30 hod. Účast přislíbili zpovědníci ze sousedních farností. Prosíme, využijte tuto příležitost k přípravě na Velikonoční svátky.

Velikonoční pohledy pro misie

Od po celou dobu postní můžete pomoci chudým dětem ve světě zakoupením misijních pohlednic, které jsou na stole po boční straně kostela. Misijní kasička na dobrovolné dary je umístěna v sakristii. Děkujeme, že pomáháte.

Bohoslužby ve farnostech

V neděli 26. března bude mše sv. Kunžaku od 9.30 hod. V Deštné je mše sv. od 11.00 hod. Stejně tak i v Kostelní Radouni. Ve Strmilově je od 8.00 hod. bohoslužba slova. Bohoslužba slova je od 11.00 i v Nové Včelnici. V Jarošově bohoslužby nebudou.

Na Květnou neděli 2. dubna bude mše sv. ve Strmilově od 8.00 hod. V Kunžaku je mše od 9.30 hod. V Deštné a Nové Včelnici budou mše od 11.00 hod. V Kostelní Radouni bude bohoslužba slova v 11.00 hod. V Jarošově bohoslužby nebudou. V Číměři je mše sv. již v sobotu 1. dubna od 15.00 hod.   

Účet farnosti

Na potřeby naší farnosti je možno kromě kostelních kasiček přispět i platbou na účet u České spořitelny: 3066006329/0800. Na dary rádi vystavíme potvrzení pro odečet z daní. Všem dárcům velmi děkujeme.


Intence v týdnu od 19. do 26. března 2023

Neděle

19. 3.

4. neděle postní

9.30 hod. proboštský kostel

Za farnosti

18.00 hod. klášterní kostel sv. Kateřiny

Za † Marii a Jaroslava Petrákovy

Pondělí

20. 3.

slavnost sv. Josefa

8.00 hod. proboštský kostel

Za farnosti

Úterý

21. 3.

18.00 hod. klášterní kostel sv. Kateřiny

Za osvobození od starých vin

Středa

22. 3.

18.00 hod. proboštský kostel

Za † příbuzné, na které už nikdo blízký nevzpomene a za duše v očistci

Čtvrtek

23. 3.

18.00 hod. klášterní kostel sv. Kateřiny

Za † Annu Hlaváčovou

Pátek

24. 3.

18.00 hod. proboštský kostel

Za živé i † z rodiny Duškovy, Doležalovy a Janíčkovy

Sobota

25. 3.

slavnost

Zvěstování Páně

17.00 hod. proboštský kostel

Za rodiče a jejich nenarozené děti

Neděle

26. 3.

5. neděle postní

9.30 hod. proboštský kostel

Za farnosti

18.00 hod. klášterní kostel sv. Kateřiny

Za uzdravení


Bohoslužby ve Svatém týdnu a na Velikonoce 2023

Farnost

Sobota

1.4.

Květná

neděle

2.4.

Zelený čtvrtek

6.4.

Velký pátek

7.4.

Bílá sobota

Vigilie

8.4.

Vzkříšení

Páně

9.4.

Velikonoční pondělí

10.4.

Jindřichův Hradec

17.00

P. Ivo Prokop

9.30

P. Ivo Prokop

18.00

P. Ivo Prokop

18.00

P. Ivo Prokop

18.00

P. Ivo Prokop

19.30

P. Ivo Prokop

9.30

P. Ivo Prokop

9.30

P. Ivo Prokop

Strmilov

8.00

P. Štrunc

18.00

P. Štrunc

15.30

Mons. Posád

9.00

Mons. Posád

Jarošov n. Nežárkou

Kunžak

9.30

P. Štrunc

17.00

P. Štrunc

19.30

P. Štrunc

10.30

Mons. Posád

9.30

P. Štrunc

Nová Včelnice

11.00

P. Štrunc

15.30

P. Štrunc

11.00

P. Štrunc

11.00

P. Štrunc

Kostelní Radouň

11.00

pan Douda

15.30

pan Douda

9.30

P. Miroslav Štrunc

Deštná

11.30!!!

P. Ivo Prokop

17.00

Mons. Posád

17.30

Mons. Posád

11.30!!!

P. Ivo Prokop

11.00

P. Ivo Prokop

Číměř

15.00

P. Štrunc

15.00

P. Štrunc2022_Akce_z_dotaci

Komentovaná prohlídka kostela Nejsvětější Trojice


Kázání Zelený čtvrtek 1.4.


Kázání KVĚTNÁ NEDĚLE 28. 3.


Kázání 1. NEDĚLE POSTNÍ 21. 2.


Bohoslužba slova 1. NEDĚLE ADVENTNÍ (29.11.2020)


Promluva k 33. neděli v mezidobí (15.11.2020)


Promluva k 32. neděli v mezidobí (8.11.2020)


Kázání ke slavnosti Všech svatých


Promluva k 30. neděli v mezidobí


Promluva k 29. neděli v mezidobí


Komentovaná prohlídka Proboštského chrámu Nanebevzetí Panny Marie