Znak proboštství
Římskokatolická farnost -
proboštství Jindřichův HradecÚvod

Srdečně Vás vítáme na stránkách jindřichohradecké římskokatolické farnosti - proboštství.

Zpravodaj jindřichohradeckého proboštství

Aktuální číslo

Seznam všech čísel

Aktuální informace


Pobožnosti křížové cesty, při kterých uvažujeme o umučení a smrti našeho Spasitele Ježíše Krista budou v postní době každý týden: neděle – klášterní kostel (křížová chodba) od 17.30 hodin, středa a pátek – proboštský chrám od 17.30 hodin.

Od neděle 18. února po celou dobu postní budou po boční straně kostela připraveny ke koupi „velikonoční pohledy pro misie“. Kasička pro vaše dary bude umístěna v sakristii. Výtěžek bude odeslán na potřeby misií. Předem děkujeme za jakoukoli částku, která pomůže potřebným.

V úterý 20. února se koná na proboštství františkánské setkání. Začátek je od 15.30 hod. Mši sv. v klášteře bude sloužit otec Eliáš z řádu františkánů.  

Další přednáška P. Ivo Prokopa, tentokrát o liturgii ve středověku, se koná po mši sv. (od 18.45 hod.) ve středu 21. února ve velkém sále na proboštství.

Zájemci o přijetí svátosti biřmování jsou zváni na přípravu ve čtvrtek 22. února od 19.00 hod. (mladší s P. Jozefem). Mladším i starším doporučujeme návštěvu duchovní obnovy s P. Sedloněm v sobotu 24. února. Samostatná příprava starších biřmovanců s P. Ivem v sobotu 24. února nebude.

Informační setkání poutníků do Izraele se koná v pátek 23. února od 18.45 hod. na proboštství.

Uvolnilo se jedno místo. Velice sháníme náhradníka. Pokud by někdo měl zájem, prosím, aby se neprodleně přihlásil u P. Ivo Prokopa.

V sobotu 24. února se uskuteční na proboštství postní duchovní obnova vedená P. Martinem Sedloněm, OMI. Začátek je od 13.00 hod. ve velkém sále. Otec Sedloň bude také sloužit večerní mši sv. od 17.00 hod. v proboštském kostele. Prosíme farníky o zajištění drobného občerstvení.

Srdečně zveme na 5. diecézní ministrantský florbalový turnaj, který se bude konat 23. 2. - 24. 2. 2018 v Táboře. Zájemci z řad ministrantů i (zatím) neministrujících kluků kontaktujte, prosím, co nejdříve ministranta Jiřího Duška (731 040 793, jironett@gmail.com), který doprovodí skupinu z našich farností. Způsob přihlašování a další informace jsou na plakátku v kostelech nebo na www.dcm.bcb.cz

V neděli 25. února se koná v kostelech na celém světě sbírka na Haléř sv. Petra, což je fond umožňující papeži rychle pomáhat postiženým v případě různých živelních pohrom, epidemií či válek.

VÝZVA KE DNI POSTU ZA MÍR

Sestry a bratři,

papež František stanovil 23. únor za Den postu pro mír na celém světě,

a zvláště v Demokratické republice Kongo a v Jižním Súdánu.

„Stojíme tváří v tvář tragickým konfliktům v různých částech světa,

proto vyzývám všechny věřící, aby se zúčastnili zvláštního dne modliteb a půstu za mír,

který ustanovuji na pátek 23. února po první neděli postní,“

oznámil papež František při nedělní modlitbě Anděl Páně na svatopetrském náměstí.

Vyzývám nás všechny v českobudějovické diecézi,

abychom tuto výzvu k postu a modlitbě vzali vážně.

Postěme a modleme se s celou církví!

Děkuji vám!

+ Vlastimil, biskup českobudějovický


Bohoslužby v týdnu od 18. do 25. února 2018

Neděle

18. 2.

1. neděle postní

9.30 hod. proboštský kostel

Za farnosti

18.00 hod. klášterní kostel

Za rodiče a jejich nenarozené děti

Pondělí

19. 2.

7.30 hod. kaple na proboštství

Za † Františka Kopečného, obě manželky, syna Karla a duše v očistci

Úterý

20. 2.

18.00 hod. klášterní kostel

Za † rodinu Varousovu a duše v očistci

Středa

21. 2.

p. sv. Petra Damianiho

18.00 hod. proboštský kostel

Za † Aloise a Pavla Markovy

a duše v očistci

Čtvrtek

22. 2.

svátek Stolce sv. Petra

18.00 hod. klášterní kostel

Za † z rodiny Černých a Prokopů

Pátek

23. 2.

p. sv. Polykarpa

18.00 hod. proboštský kostel

Za † Marii, Janu, Jitku a duše v očistci

Sobota 

24. 2.

17.00 hod. proboštský kostel

Za dar víry a obrácení pro příbuzenstvo

a na dobrý úmysl

Neděle

25. 2.

2. neděle postní

9.30 hod. proboštský kostel

Za farnosti

18.00 hod. klášterní kostel

Za † z rodiny Kolářů, Nožínů, Plaňanských

a duše v očistci