Znak proboštství
Římskokatolická farnost -
proboštství Jindřichův HradecÚvod

Srdečně Vás vítáme na stránkách jindřichohradecké římskokatolické farnosti - proboštství.

Zpravodaj jindřichohradeckého proboštství

Aktuální číslo

Seznam všech čísel

Aktuální informace


Ve středu 23. ledna budou v 16.00 hod. požehnány nové prostory farní charity v ulici Arch. Teplého 1306. Od ledna se do této budovy přesunula většina charitních aktivit z objektu v Pravdově ulici.

Za jednotu křesťanů se společně pomodlíme při tradiční ekumenické bohoslužbě ve čtvrtek 24. ledna od 18.00 hod. v kostele Českobratrské církve evangelické v Mertových sadech, Bratrská 129.

Z důvodu této ekumenické pobožnosti se uskuteční mše sv. mimořádně již ráno od 8.00 hod. a to v proboštském kostele.

Při letošní Tříkrálové sbírce vybrala farní charita Jindřichův Hradec 140.636,- Kč. Z toho v samotném Jindřichově Hradci 55.420,- Kč. Koledníkům i dárcům srdečně děkujeme.

Kdo by měl zájem přijmout svátost křtu v dospělém věku a vstoupit letos přípravného období – katechumenátu – ať se co nejdříve přihlásí na proboštství, abychom si mohli domluvit termíny přípravy.


Bohoslužby v týdnu od 20. do 27. ledna 2019

Neděle

20.1.

2. neděle v mezidobí

9.30 hod. proboštský kostel

Za farnosti

18.00 hod. klášterní kostel sv. Kateřiny

Za † Vlastimila, Jiřího Macho

a rodiče z obou stran

Pondělí

21.1.

p. sv. Anežky Římské

7.30 hod. kaple na proboštství

Za pana Iva Kloboučníka a jeho dobrodince

Úterý

22.1.

p. sv. Vincence

18.00 hod. klášterní kostel sv. Kateřiny

Za † rodiče Supekovy a Kubátovy

Středa

23.1.

18.00 hod. proboštský kostel

Za † tatínka Jiřího Vintra

Čtvrtek

24.1.

p. sv. Františka Saleského

8.00 hod. proboštský kostel !!!

Za Jana a Antonii Liškovy, Ladislava Petrů, Karla a Marii Eliášovy, Antonína Tetivu a duše v očistci

Pátek

25.1.

Svátek Obrácení

sv. Pavla

18.00 hod. proboštský kostel

Na poděkování za 86 let života, za Boží ochranu a milost pro celou rodinu

Sobota  

26.1.

p. sv. Timoteje a Tita

17.00 hod. proboštský kostel

Za † rodiče Průchovy a rodinu

Neděle

27.1.

3. neděle v mezidobí

9.30 hod. proboštský kostel

Za farnosti

18.00 hod. klášterní kostel sv. Kateřiny

Za † Jana a Anežku Kadlecovy a sourozence