Znak proboštství Římskokatolická farnost -
proboštství Jindřichův Hradec

Aktuální informace


Poutní mše v Roseči

ke cti sv. Anny se uskuteční v sobotu 24. července od 14.30 hod.

Mše u sv. Jakuba

V neděli 25. července nebude večerní mše sv. v klášterním kostele, ale mimořádně v kostele sv. Jakuba v parku. Začátek je jako obvykle od 18.00 hod.

Porciunkulový úklid

Chtěli bychom požádat o účast při úklidu a zdobení klášterního kostela sv. Kateřiny před porciunkulovou slavností. Úklid se uskuteční v pondělí 26. 7. od 14.00 hod. Předem velice děkujeme všem, kdo pomohou.

Bohoslužby ve farnostech

V neděli 25. července bude mše sv. ve Strmilově (8.00 hod.), Deštné a Kostelní Radouni (obě v 11.00 hod.) Bohoslužba slova bude v Kunžaku (9.30 hod.) a v Nové Včelnici (11.00 hod.) V Jarošově nad Nežárkou bohoslužby nebudou.

Účet farnosti

Na potřeby naší farnosti je možno kromě kostelních kasiček přispět i platbou na účet u České spořitelny: 3066006329/0800. Na dary rádi vystavíme potvrzení pro odečet z daní. Všem dárcům velmi děkujeme.


Intence v týdnu od 18. do 25. července 2021

Neděle

18. 7.

16. neděle v mezidobí

9.30 hod. proboštský kostel

Za farnosti

18.00 hod. klášterní kostel sv. Kateřiny

Za uzdravení a obrácení matky zetě

Pondělí

19. 7.

8.00 hod. proboštský kostel

Za Charitu v J. Hradci

Úterý

20. 7.

p. sv. Apolináře

18.00 hod. klášterní kostel sv. Kateřiny

Za nová kněžská povolání a na dobrý úmysl

Středa

21. 7.

p. sv. Vavřince z Brindisi

18.00 hod. proboštský kostel

Za † Hermínu Tulisovou a Růženu Hůlkovou

Čtvrtek

22. 7.

svátek sv. Marie Magdalény

18.00 hod. klášterní kostel sv. Kateřiny

Na poděkování za 50 let života

Pátek

23. 7.

svátek sv. Brigity

18.00 hod. proboštský kostel

Na poděkování za 35 let společného života

Sobota

24. 7.

p. sv. Šarbela Machlúfa

17.00 hod. proboštský kostel

Za † Emu a Miroslava Haškovy

Neděle

25. 7.

17. neděle v mezidobí

9.30 hod. proboštský kostel

Za farnosti

18.00 hod. kostel sv. Jakuba v parku !!!

Za rodiče Müllerovy, syna Františka

a dceru Ludmilu


Komentovaná prohlídka kostela Nejsvětější Trojice


Prohlášení českých a moravských biskupů v situaci ustupující pandemie nemoci COVID-19

Milé sestry, milí bratři v Kristu Ježíši,

díky Bohu se situace, která více než na půl roku zásadním způsobem ochromila běžný život naší společnosti, postupně, pomalu, ale nadějně vrací k normálu. Byla to pro nás všechny zkouška víry, důvěry v Pána, ale také příležitost k přehodnocení životních priorit, každodenní rutiny a obrovská šance využít všechny ty dary, které byly doposud skryty. Pro mnohé z nás to byla doba, kdy jsme si z lidského hlediska sáhli na dno, kdy onemocnělo a zemřelo nemálo našich blízkých a přátel.

Jsme vděční a děkujeme všem těm, kteří se jakkoli podíleli na tom, že naši bližní měli potřebnou lékařskou, ošetřovatelskou i duchovní péči. Jsme rádi, že i Církev zde přiložila ruku k dílu, což není nic navíc, protože služba Bohu a služba člověku je do ní vepsána samotným Zakladatelem.

Nyní, jak se zdá, svítá na lepší časy, a je na místě opatrný optimismus. K němu také patří návrat k bohoslužbám v jejich normální podobě. Technické prostředky byly v době, kdy pandemie doléhala plnou silou, důležitým nástrojem, jak zachovat alespoň něco a nějakým způsobem z toho, co činí Církev Církví, totiž „ecclesia“ – shromáždění. Avšak je potřeba mít stále na mysli, že skutečné fyzické shromáždění při bohoslužbě je nenahraditelné.

Proto si Vás dovolujeme povzbudit, abyste se postupně vraceli do kostelů, pochopitelně při zachování příslušných hygienických opatření a s potřebnou mírou opatrnosti. Sledování mše svaté v televizi a na sociálních sítích nechť je nadále k dispozici nemocným a těm, kteří do kostela nemohou. Je však načase, abychom si my ostatní opět připomněli, že svěcení svátečního dne je jedním z přikázání Desatera a že ke svátečnímu dni patří i účast na bohoslužbě. Je rovněž na místě, abychom projevili Bohu vděčnost za překonání této vlny pandemie a přicházeli do kostela poděkovat trvale a pravidelně s ještě větší horlivostí než dříve. Radostnou zprávou je, že můžeme opět chválit Pána i zpěvem.   Na setkání kolem Kristova oltáře se těší a ze srdce žehnají

  Biskupové Čech, Moravy a Slezska   Nepomuk, 18. května 2021    


Nová opatření Vlády ČR od 26. dubna 2021: končí omezení 10 %, zůstávají rozestupy 2 metry

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 23. dubna 2021 dochází od 26. dubna 2021 ke změnám pravidel pro návštěvy bohoslužeb, i když se mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví výslovně o bohoslužbách nezmiňuje. Analogicky se však bohoslužeb týká bod č. 17 tohoto mimořádného opatření, který stanovuje podmínky pro výkon práva pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb..

Nově tedy již neplatí omezení počtu účastníků 10 % kapacity kostela, ale je možné využít kapacitu kostela tak, že účastníci mezi sebou dodrží rozestupy dva metry, s výjimkou členů jedné domácnosti. Tato opatření se týkají výhradně bohoslužeb, které jsou zahrnuty do výkonu práva pokojně se shromažďovat. Jiné organizované akce a setkání podle tohoto opatření zatím umožněny nejsou (viz čl. 16).

Bohoslužeb se mohou věřící účastnit za splnění stále platných tří podmínek, kterými jsou: ochrana dýchacích cest (respirátory nebo nanoroušky), dezinfekce před vstupem do kostela a dvoumetrové rozestupy. Nadále se doporučuje nepoužívat svěcenou vodu a vynechat podávání rukou při pozdravení pokoje.

Celý text mimořádného opatření je k dispozici na stránkách vlády: https://covid.gov.cz/situace/cirkve-nabozenstvi/bohosluzby-nabozenska-shromazdeni

Aktuální změny, které se týkají církví a náboženství zveřejňuje vláda na portále covid.gov.cz v sekci Životní situace - "Církve a náboženství". Zde jsou také uvedena platná nařízení, která se týkají bohoslužebsvatebkřtinpohřbů i poutí.


Kázání Zelený čtvrtek 1.4.


Kázání KVĚTNÁ NEDĚLE 28. 3.


Kázání 1. NEDĚLE POSTNÍ 21. 2.


Bohoslužba slova 1. NEDĚLE ADVENTNÍ (29.11.2020)


Promluva k 33. neděli v mezidobí (15.11.2020)


Promluva k 32. neděli v mezidobí (8.11.2020)


Kázání ke slavnosti Všech svatých


Promluva k 30. neděli v mezidobí


Promluva k 29. neděli v mezidobí


Komentovaná prohlídka Proboštského chrámu Nanebevzetí Panny Marie