Znak proboštství Římskokatolická farnost -
proboštství Jindřichův Hradec

Aktuální informace


Boží Tělo

Ve čtvrtek 8. června budeme sloužit mši sv. ze slavnosti Těla a Krve Páně mimořádně v proboštském kostele. Po mši bude následovat eucharistické procesí kolem kostela. Prosíme jako každý rok děti, aby Pána Ježíše v eucharistii doprovázely a sypaly mu na cestu kvítky a také hledáme čtyři muže, kteří by nesli nad monstrancí baldachýn.

Poděkování

Děkujeme všem, kdo se jakkoliv přičinili o zdařilý průběh letošní noci kostelů.

Nedělní mše sv.

V Bednárečku bude poutní mše sv. v sobotu 10. června od 11.00 hod. V Lomech u Kunžaku se slaví mše v sobotu 10. června od 15.00 hod.

V neděli 11. června bude mše sv. ve Strmilově od 8.00 hod. V Kunžaku od 9.30 hod. V Deštné a Nové Včelnici od 11.00 hod. V Kostelní Radouni bude bohoslužba slova od 11.00 hod. V Jarošově bohoslužby nebudou.

Účet farnosti

Na potřeby naší farnosti je možno kromě kostelních kasiček přispět i platbou na účet u České spořitelny: 3066006329/0800. Na dary rádi vystavíme potvrzení pro odečet z daní. Všem dárcům velmi děkujeme.


Intence v týdnu od 4. do 11. června 2023

Neděle

4. 6.

slavnost

Nejsvětější Trojice

9.30 hod. proboštský kostel

Za farnosti

18.00 hod. klášterní kostel sv. Kateřiny

Za † Anežku Kadlecovou, manžela Jana, sourozence a rodiče z obou stran

Pondělí

5. 6.

p. sv. Bonifáce

8.00 hod. proboštský kostel

Za nová kněžská povolání a na dobrý úmysl

Úterý

6. 6.

p. sv. Norberta

18.00 hod. klášterní kostel sv. Kateřiny

Na poděkování za 55 let společného života

Středa

7. 6.

18.00 hod. proboštský kostel

Za † Jaroslava Galeho

Čtvrtek

8. 6.

slavnost Těla a Krve Páně

18.00 hod. proboštský kostel !!!

Za prvokomunikanty z naší farnosti

Pátek

9. 6.

p. sv. Efréma Syrského

18.00 hod. proboštský kostel

Za nová kněžská povolání a na dobrý úmysl

Sobota

10. 6.

17.00 hod. proboštský kostel

Na poděkování za přijaté dary

Neděle

11. 6.

10. neděle v mezidobí

9.30 hod. proboštský kostel

Za farnosti

18.00 hod. klášterní kostel sv. Kateřiny

Za živé i † z rodiny Průchovyfarní příměstský tábor-přihláška

2022_Akce_z_dotaci

Komentovaná prohlídka kostela Nejsvětější Trojice


Kázání Zelený čtvrtek 1.4.


Kázání KVĚTNÁ NEDĚLE 28. 3.


Kázání 1. NEDĚLE POSTNÍ 21. 2.


Bohoslužba slova 1. NEDĚLE ADVENTNÍ (29.11.2020)


Promluva k 33. neděli v mezidobí (15.11.2020)


Promluva k 32. neděli v mezidobí (8.11.2020)


Kázání ke slavnosti Všech svatých


Promluva k 30. neděli v mezidobí


Promluva k 29. neděli v mezidobí


Komentovaná prohlídka Proboštského chrámu Nanebevzetí Panny Marie