Znak proboštství Římskokatolická farnost -
proboštství Jindřichův Hradec

Aktuální informace


Nedělní bohoslužby

V neděli 18. února bude od 8.00 hod. mše sv. ve Strmilově. V 9.30 hod. je pak mše v Kunžaku. Od 11.00 hod. bude mše sv. v Deštné a Kostelní Radouni. Bohoslužba slova je od 11.00 hod. v Nové Včelnici. V Jarošově bohoslužby nebudou.


Mše za pomáhající organizace

Ve středu 21. února od 18.00 hod. bude v proboštském kostele sloužena mše sv. za pomáhající instituce v J. Hradci.

Mše pro rodiny s dětmi

V neděli 25. února se v proboštském kostele koná mše sv. se zaměřením pro rodiny s dětmi. Začátek je od 9.30 hod.

Haléř sv. Petra

V neděli 25. února se v kostelích na celém světě koná sbírka na Haléř sv. Petra, což je fond umožňující papeži pomáhat postiženým v nouzových situacích válek a přírodních katastrof.

Křížové cesty

Pobožnosti křížové cesty, při kterých uvažujeme o umučení a smrti našeho Spasitele Ježíše Krista, budou po celou postní dobu každý týden: neděle – klášterní kostel (klášterní chodba) od 17.30 hodin, středa a pátek – proboštský chrám od 17.30 hodin.

Postní duchovní obnova

Předem sdělujeme, že v sobotu 9. března v odpoledních hodinách povede na proboštství duchovní obnovu P. Martin Sedloň. Podrobnosti budou ještě upřesněny.

Velikonoční pohledy pro misie

Po celou dobu postní můžete pomoci chudým dětem ve světě zakoupením misijních pohlednic, které budou na stole po boční straně kostela. Misijní kasička na dobrovolné dary bude umístěna v sakristii. Děkujeme, že pomáháte.

Pravidelné adorace

Tichá adorace před Nejsvětější svátostí oltářní se koná vždy ve čtvrtek od 17.00 hod. v klášterním kostele sv. Kateřiny. Velmi doporučujeme využívat tuto možnost setkat se v pokoji tváří v tvář s Kristem v eucharistii.

Nedělní bohoslužby

V neděli 25. února bude od 8.00 hod. mše sv. ve Strmilově. V 9.30 hod. je pak mše v Kunžaku. Od 11.00 hod. bude mše sv. v Deštné a Nové Včelnici. Bohoslužba slova je od 11.00 hod. v Kostelní Radouni. V Jarošově bohoslužby nebudou.

Účet farnosti

Na potřeby naší farnosti je možno kromě kostelních kasiček přispět i platbou na účet u České spořitelny: 3066006329/0800. Na dary rádi vystavíme potvrzení pro odečet z daní. Všem dárcům velmi děkujeme.


Intence v týdnu od 18. do 25. února 2024

Neděle

18. 2.

1. neděle postní

9.30 hod. proboštský kostel

Za farnosti

18.00 hod. klášterní kostel sv. Kateřiny

Za těžce nemocnou švagrovou

Pondělí

19. 2.

8.00 hod. proboštský kostel

Za † příbuzné a známé, na které nikdo nevzpomene

Úterý

20. 2.

18.00 hod. klášterní kostel sv. Kateřiny

Za otce a jeho dceru

Středa

21. 2.

p. sv. Petra Damianiho

18.00 hod. proboštský kostel

Za pomáhající organizace v J. Hradci

Čtvrtek

22. 2.

svátek Stolce svatého Petra

18.00 hod. klášterní kostel sv. Kateřiny

Za † Josefa Bednáře, Alenu Floriánovou, jejich rodiče a prarodiče

Pátek

23. 2.

p. sv. Polykarpa

18.00 hod. proboštský kostel

Za tatínka a jeho děti

Sobota

24. 2.

17.00 hod. proboštský kostel

Za syny Petra a Jana a jejich rodiny

Neděle

25. 2.

2. neděle postní

9.30 hod. proboštský kostel

Za farnosti

18.00 hod. klášterní kostel sv. Kateřiny

Za † Jitku a Ervína Valovy a Eduarda Svobodinského


PŘIHLÁŠKA NÁBOŽENSTVÍ

2022_Akce_z_dotaci

Komentovaná prohlídka kostela Nejsvětější Trojice


Kázání Zelený čtvrtek 1.4.


Kázání KVĚTNÁ NEDĚLE 28. 3.


Kázání 1. NEDĚLE POSTNÍ 21. 2.


Bohoslužba slova 1. NEDĚLE ADVENTNÍ (29.11.2020)


Promluva k 33. neděli v mezidobí (15.11.2020)


Promluva k 32. neděli v mezidobí (8.11.2020)


Kázání ke slavnosti Všech svatých


Promluva k 30. neděli v mezidobí


Promluva k 29. neděli v mezidobí


Komentovaná prohlídka Proboštského chrámu Nanebevzetí Panny Marie