Znak proboštství
Římskokatolická farnost -
proboštství Jindřichův HradecÚvod

Srdečně Vás vítáme na stránkách jindřichohradecké římskokatolické farnosti - proboštství.

Zpravodaj jindřichohradeckého proboštství

Aktuální číslo

Seznam všech čísel

Aktuální informace


Od pondělí 9. do soboty 21. září čerpá P. Ivo Prokop dovolenou a není přítomen ve farnosti. V neodkladných případech se obracejte na farního vikáře P. Jana Turka.

Nedělní sbírky z našich kostelů jsou dne 15. září určeny na podporu studia a formace bohoslovců naší českobudějovické diecéze.

Tradiční oslavy jindřichohradeckého varhaníka, regenschoriho, skladatele a básníka Adama Michny z Otradovic se letos uskuteční od pátku 20. září do neděle 22. září. V pátek 20. září bude při mši sv. provedeno Michnovo Requiem. Mši v neděli 22. září bude předcházet slavnostní průvod od Trojičního sloupu na náměstí do proboštského kostela s kopií staroboleslavského Palladia země české. Průvod začne již v 9.15 hod. V proboštském kostele pak zazní Michnova Missa sancti Wenceslai. Hudební doprovod zajistí pan Michael Pospíšil a komorní soubor staré hudby Ritornello a jejich hosté. Další bohatý program najdete na plakátech.

První poprázdninové setkání františkánského sekulárního řádu se koná na proboštství v úterý 24. září v 15.30 hod. Setkání povede a večerní mši sv. v klášteře bude sloužit P. Eliáš Paseka, OFM.

Prosíme dospělé a dospívající, kteří mají v našich farnostech zájem o přijetí iniciačních svátostí křtu, biřmování a Eucharistie, aby se do konce září přihlásili v kanceláři proboštství nebo osobně oslovili duchovní správce farností. Na základě společné domluvy pak začne společná příprava na jejich přijetí.


Bohoslužby v týdnu od 15. do 22. září 2019

Neděle

15. 9.

24. neděle v mezidobí

9.30 hod. proboštský kostel

Za farnosti

18.00 hod. klášterní kostel sv. Kateřiny

Za† MUDr. Pavla Syrovátku

Pondělí

16. 9.

p. sv. Ludmily

7.30 hod. proboštský kostel

Na poděkování za 75 let života

Úterý

17. 9.

p. sv. Kornélia a Cypriána

18.00 hod. klášterní kostel sv. Kateřiny

Za † Karla Kůrku, za jeho rodiče a příbuzné

Středa

18. 9.

18.00 hod. proboštský kostel

Za † Marii a Josefa Tušerovy a jejich sourozence

Čtvrtek

19. 9.

p. sv. Januária

18.00 hod. klášterní kostel sv. Kateřiny

Za rodinu Brabcovu, Hanusovu, Peltanovu, Houškovu a duše v očistci

Pátek

20. 9.

p. sv. Ondřeje Kim Tae-gona Pavla Chong

Ha-sanga

18.00 hod. proboštský kostel

Za † Janu Faltýnovou, za Boží smilování

pro její duši

Sobota

21. 9.

svátek sv. Matouše

17.00 hod. proboštský kostel

Na dobrý úmysl a za celou rodinu

Neděle

22.9.

25. neděle v mezidobí

(začátek procesí 9.15 hod. na Náměstí)

9.30 hod. proboštský kostel

Za farnosti

18.00 hod. klášterní kostel sv. Kateřiny

Za Boží pomoc pro vážně nemocnou dceru