Znak proboštství Římskokatolická farnost -
proboštství Jindřichův Hradec

Aktuální informace


Intence v týdnu od 19. do 26. září 2021

Neděle

19. 9.

25. neděle v mezidobí

9.30 hod. proboštský kostel

Za farnosti

18.00 hod. klášterní kostel sv. Kateřiny

Za † Marii a Josefa Tušerovy a jejich sourozence

Pondělí

20. 9.

p. sv. Ondřeje Kim

Tae-gona a druhů

8.00 hod. proboštský kostel

Na poděkování za všechny milosti

Úterý

21. 9.

svátek sv. Matouše

18.00 hod. klášterní kostel sv. Kateřiny

Za dobrodince

Středa

22. 9.

18.00 hod. proboštský kostel

Za kněze a nová povolání

Čtvrtek

23. 9.

p. sv. Pia z Pietrelciny

18.00 hod. klášterní kostel sv. Kateřiny

Za † rodiče Jana a Jiřinu

Pátek

24. 9.

18.00 hod. proboštský kostel

Za tetu Celestýnu a její potomky

Sobota

25. 9.

17.00 hod. proboštský kostel

Za více víry a lásky v rodinách

Neděle

26. 9.

26. neděle v mezidobí

9.30 hod. proboštský kostel

Za farnosti

15.30 hod. kostel Nejsvětější Trojice !!!

Za Charitu v JH


Pozvání na přednášku

Ve středu 22. září zveme na přednášku pana farního vikáře Miroslava Štrunce na téma Česká papežská kolej v Římě. Přednáška se koná od 18.45 hod. v sále na proboštství.

Výuka náboženství

Výuka náboženství začne od 1. října 2021. V pátek 24. září bychom se rádi sešli s rodiči dětí, abychom se domluvili na organizačních záležitostech. Setkání s rodiči navrhujeme uskutečnit po mši sv., zhruba od 18.45 hod. na proboštství.

Michalské slavnosti

V rámci tradičních Michalských slavností v Horní Pěně bude v sobotu 25. září sloužena mše sv. od 10.00 hod. Mši sv. slouží farní vikář P. Miroslav Štrunc.

Mše v Jindřiši

V sobotu 25. září bude mše sv. také v kapli v Jindřiši a to od 16.00 hod.  

Poděkování za úrodu

V neděli 26. září poděkujeme při dopolední mši sv. za letošní úrodu, za všechny dary země a lidské práce, které z Boží štědrosti dostáváme.

Den Charity

Srdečně zveme na oslavu Dne Charity v neděli 26. září v Jindřichově Hradci. Začne od 15.30 hod. mší sv. v kostele Nejsvětější Trojice naproti Fakultě managementu VŠE. Další program najdete na plakátcích. Zaměstnanci naší farní charity se na vás těší! Mše sv. v klášterním kostele sv. Kateřiny mimořádně nebude!

Diecézní pouť

Zájemce o společnou dopravu na Diecézní pouť do Č. Budějovic v sobotu 9. října prosíme, aby se zapsali na listinu na stolku pod kůrem, abychom věděli, zda bude možné objednat autobus.

Beseda

Zveme Vás na přátelské a neformální setkání s panem poslancem Janem Bartoškem. Uskuteční se na farním dvoře v pondělí 20. 9. od 17 hodin. Čeká na Vás občerstvení a možnost dozvědět se něco nového. Těšíme se na Vás. Za organizátory Karel Bajer a Tomáš Petrů.

Mše ve farnostech:

V neděli 26. září bude mše sv. Jarošově nad Nežárkou (8.00 hod.), v Kunžaku (od 9.30 hod.), v Deštné a Nové Včelnici (obě od 11.00 hod.) Ve Strmilově (8.00 hod.) a Kostelní Radouni (11.00 hod.) budou bohoslužby slova.


Komentovaná prohlídka kostela Nejsvětější Trojice


Prohlášení českých a moravských biskupů v situaci ustupující pandemie nemoci COVID-19

Milé sestry, milí bratři v Kristu Ježíši,

díky Bohu se situace, která více než na půl roku zásadním způsobem ochromila běžný život naší společnosti, postupně, pomalu, ale nadějně vrací k normálu. Byla to pro nás všechny zkouška víry, důvěry v Pána, ale také příležitost k přehodnocení životních priorit, každodenní rutiny a obrovská šance využít všechny ty dary, které byly doposud skryty. Pro mnohé z nás to byla doba, kdy jsme si z lidského hlediska sáhli na dno, kdy onemocnělo a zemřelo nemálo našich blízkých a přátel.

Jsme vděční a děkujeme všem těm, kteří se jakkoli podíleli na tom, že naši bližní měli potřebnou lékařskou, ošetřovatelskou i duchovní péči. Jsme rádi, že i Církev zde přiložila ruku k dílu, což není nic navíc, protože služba Bohu a služba člověku je do ní vepsána samotným Zakladatelem.

Nyní, jak se zdá, svítá na lepší časy, a je na místě opatrný optimismus. K němu také patří návrat k bohoslužbám v jejich normální podobě. Technické prostředky byly v době, kdy pandemie doléhala plnou silou, důležitým nástrojem, jak zachovat alespoň něco a nějakým způsobem z toho, co činí Církev Církví, totiž „ecclesia“ – shromáždění. Avšak je potřeba mít stále na mysli, že skutečné fyzické shromáždění při bohoslužbě je nenahraditelné.

Proto si Vás dovolujeme povzbudit, abyste se postupně vraceli do kostelů, pochopitelně při zachování příslušných hygienických opatření a s potřebnou mírou opatrnosti. Sledování mše svaté v televizi a na sociálních sítích nechť je nadále k dispozici nemocným a těm, kteří do kostela nemohou. Je však načase, abychom si my ostatní opět připomněli, že svěcení svátečního dne je jedním z přikázání Desatera a že ke svátečnímu dni patří i účast na bohoslužbě. Je rovněž na místě, abychom projevili Bohu vděčnost za překonání této vlny pandemie a přicházeli do kostela poděkovat trvale a pravidelně s ještě větší horlivostí než dříve. Radostnou zprávou je, že můžeme opět chválit Pána i zpěvem.   Na setkání kolem Kristova oltáře se těší a ze srdce žehnají

  Biskupové Čech, Moravy a Slezska   Nepomuk, 18. května 2021    


Nová opatření Vlády ČR od 26. dubna 2021: končí omezení 10 %, zůstávají rozestupy 2 metry

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 23. dubna 2021 dochází od 26. dubna 2021 ke změnám pravidel pro návštěvy bohoslužeb, i když se mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví výslovně o bohoslužbách nezmiňuje. Analogicky se však bohoslužeb týká bod č. 17 tohoto mimořádného opatření, který stanovuje podmínky pro výkon práva pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb..

Nově tedy již neplatí omezení počtu účastníků 10 % kapacity kostela, ale je možné využít kapacitu kostela tak, že účastníci mezi sebou dodrží rozestupy dva metry, s výjimkou členů jedné domácnosti. Tato opatření se týkají výhradně bohoslužeb, které jsou zahrnuty do výkonu práva pokojně se shromažďovat. Jiné organizované akce a setkání podle tohoto opatření zatím umožněny nejsou (viz čl. 16).

Bohoslužeb se mohou věřící účastnit za splnění stále platných tří podmínek, kterými jsou: ochrana dýchacích cest (respirátory nebo nanoroušky), dezinfekce před vstupem do kostela a dvoumetrové rozestupy. Nadále se doporučuje nepoužívat svěcenou vodu a vynechat podávání rukou při pozdravení pokoje.

Celý text mimořádného opatření je k dispozici na stránkách vlády: https://covid.gov.cz/situace/cirkve-nabozenstvi/bohosluzby-nabozenska-shromazdeni

Aktuální změny, které se týkají církví a náboženství zveřejňuje vláda na portále covid.gov.cz v sekci Životní situace - "Církve a náboženství". Zde jsou také uvedena platná nařízení, která se týkají bohoslužebsvatebkřtinpohřbů i poutí.


Kázání Zelený čtvrtek 1.4.


Kázání KVĚTNÁ NEDĚLE 28. 3.


Kázání 1. NEDĚLE POSTNÍ 21. 2.


Bohoslužba slova 1. NEDĚLE ADVENTNÍ (29.11.2020)


Promluva k 33. neděli v mezidobí (15.11.2020)


Promluva k 32. neděli v mezidobí (8.11.2020)


Kázání ke slavnosti Všech svatých


Promluva k 30. neděli v mezidobí


Promluva k 29. neděli v mezidobí


Komentovaná prohlídka Proboštského chrámu Nanebevzetí Panny Marie