Znak proboštství Římskokatolická farnost -
proboštství Jindřichův Hradec

Aktuální informace


Dovolená probošta

Ve dnech od 12. do 17. dubna bude čerpat P. Ivo Prokop řádnou dovolenou. Zastupuje pan kaplan Jan Turek, na něhož se obracejte v neodkladných záležitostech.

Sbírka na podporu křesťanů ve Svaté zemi

konaná na Velký pátek přinesla výtěžek 11.874,- Kč. Všem štědrým dárcům zaplať Bůh.

Postní kasičky

je možno přinést do sakristie proboštského kostela či předat v kanceláři na proboštství.

Účet farnosti

Na potřeby naší farnosti je možno kromě kostelních kasiček přispět i platbou na účet u České spořitelny: 3066006329/0800. Na dary rádi vystavíme potvrzení pro odečet z daní. Všem dárcům velmi děkujeme.


Intence v týdnu od 11. do 18. dubna 2021

MŠE SV. JSOU SLAVENY ZA ÚČASTI MAXIMÁLNĚ 1/10 SEDÍCÍCH NÁVŠTĚVNÍKŮ

PLATÍ DISPENS OD POVINNÉ ÚČASTI NA NEDĚLNÍ MŠI SV.

Neděle

11. 4.

2. neděle velikonoční

Svátek Božího milosrdenství

Bohoslužby nejsou slaveny veřejně

Za farnosti

Pondělí

12. 4.

8.00 hod. proboštský kostel

Za duše v očistci

Úterý

13. 4.

p. sv. Martina I.

18.00 hod. proboštský kostel

Za Jaroslava a Zdeňku Krafkovy,

rodiče a sourozence

Středa

14. 4.

18.00 hod. proboštský kostel

Za † Ivo Kloboučníka a jeho † rodiče

Čtvrtek

15. 4.

p. sv. Damiána de Veuster

18.00 hod. proboštský kostel

Za † MUDr. Františka Lobkowicze

a jeho rodinu

Pátek

16. 4.

p. sv. Marie Bernardy Soubirousové

18.00 hod. proboštský kostel

Za † Aloise a Pavla Markovy

Sobota

17. 4.

17.00 hod. proboštský kostel

Na poděkování za 80 let života

Neděle

18. 4.

3. neděle velikonoční

Bohoslužby nejsou slaveny veřejně

Za farnosti


Kázání Zelený čtvrtek 1.4.


Kázání KVĚTNÁ NEDĚLE 28. 3.


Kázání 1. NEDĚLE POSTNÍ 21. 2.


Bohoslužba slova 1. NEDĚLE ADVENTNÍ (29.11.2020)


Promluva k 33. neděli v mezidobí (15.11.2020)


Promluva k 32. neděli v mezidobí (8.11.2020)


Kázání ke slavnosti Všech svatých


Promluva k 30. neděli v mezidobí


Promluva k 29. neděli v mezidobí


Komentovaná prohlídka Proboštského chrámu Nanebevzetí Panny Marie