Znak proboštství Římskokatolická farnost -
proboštství Jindřichův Hradec

Aktuální informace


Sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům

V neděli 9. května se bude v našich kostelích konat sbírka na pomoc pronásledovaným křesťanům, především těm na Blízkém východě.

Narozeniny diecézního biskupa

V pondělí 10. května oslaví náš diecézní biskup Mons. Vlastimil Kročil své šedesáté narozeniny. V modlitbě mu popřejme hodně Božího požehnání do dalších let.

Pouti

V neděli 16. května se konají dvě pouti ke cti sv. Jana Nepomuckého. Jedná se o pouť ve Člunku, kde bude mše sv. od 9.30 hod. a o pouť v Březině od 11.00 hod. Z těchto důvodů nebudou bohoslužby v Kunžaku a v Deštné.

Ostatní nedělní bohoslužby

V neděli 16. května budou mše také ve Strmilově od 8.00 hod. a v Kostelní Radouni od 11.00 hod. V Nové Včelnici je od 11.00 hod. bohoslužba slova. V Jarošově nad Nežárkou bohoslužby v tento den nebudou. 

Účet farnosti

Na potřeby naší farnosti je možno kromě kostelních kasiček přispět i platbou na účet u České spořitelny: 3066006329/0800. Na dary rádi vystavíme potvrzení pro odečet z daní. Všem dárcům velmi děkujeme.


Intence v týdnu od 9. do 16. května 2021

PLATÍ DISPENS OD POVINNÉ ÚČASTI NA NEDĚLNÍ MŠI SV.

Neděle

9. 5.

6. neděle velikonoční

9.30 hod. proboštský kostel

Za farnosti

18.00 hod. proboštský kostel

Na dobrý úmysl

Pondělí

10. 5.

8.00 hod. proboštský kostel

Za naše kněze a duchovní povolání

Úterý

11. 5.

18.00 hod. proboštský kostel

Za Františku a Josefa Svobodovy a rodinu Cimbálníkovu

Středa

12. 5.

p. sv. Nerea a Achillea

a p. sv. Pankráce

18.00 hod. proboštský kostel

Za † rodiče a prarodiče z obou stran

Čtvrtek

13. 5.

slavnost Nanebevstoupení Páně

18.00 hod. proboštský kostel

Za † rodinu Varousovu, Vránkovu, Veselých a duše v očistci

Pátek

14. 5.

svátek sv. Matěje

18.00 hod. proboštský kostel

Za rodiče a jejich nenarozené děti

Sobota

15. 5.

17.00 hod. proboštský kostel

Za živé i † z rodiny Průchovy

Neděle

16. 5.

7. neděle velikonoční

9.30 hod. proboštský kostel

Za farnosti

18.00 hod. proboštský kostel

Na dobrý úmysl


Nová opatření Vlády ČR od 26. dubna 2021: končí omezení 10 %, zůstávají rozestupy 2 metry

Na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky ze dne 23. dubna 2021 dochází od 26. dubna 2021 ke změnám pravidel pro návštěvy bohoslužeb, i když se mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví výslovně o bohoslužbách nezmiňuje. Analogicky se však bohoslužeb týká bod č. 17 tohoto mimořádného opatření, který stanovuje podmínky pro výkon práva pokojně se shromažďovat podle zákona č. 84/1990 Sb..

Nově tedy již neplatí omezení počtu účastníků 10 % kapacity kostela, ale je možné využít kapacitu kostela tak, že účastníci mezi sebou dodrží rozestupy dva metry, s výjimkou členů jedné domácnosti. Tato opatření se týkají výhradně bohoslužeb, které jsou zahrnuty do výkonu práva pokojně se shromažďovat. Jiné organizované akce a setkání podle tohoto opatření zatím umožněny nejsou (viz čl. 16).

Bohoslužeb se mohou věřící účastnit za splnění stále platných tří podmínek, kterými jsou: ochrana dýchacích cest (respirátory nebo nanoroušky), dezinfekce před vstupem do kostela a dvoumetrové rozestupy. Nadále se doporučuje nepoužívat svěcenou vodu a vynechat podávání rukou při pozdravení pokoje.

Celý text mimořádného opatření je k dispozici na stránkách vlády: https://covid.gov.cz/situace/cirkve-nabozenstvi/bohosluzby-nabozenska-shromazdeni

Aktuální změny, které se týkají církví a náboženství zveřejňuje vláda na portále covid.gov.cz v sekci Životní situace - "Církve a náboženství". Zde jsou také uvedena platná nařízení, která se týkají bohoslužebsvatebkřtinpohřbů i poutí.


Kázání Zelený čtvrtek 1.4.


Kázání KVĚTNÁ NEDĚLE 28. 3.


Kázání 1. NEDĚLE POSTNÍ 21. 2.


Bohoslužba slova 1. NEDĚLE ADVENTNÍ (29.11.2020)


Promluva k 33. neděli v mezidobí (15.11.2020)


Promluva k 32. neděli v mezidobí (8.11.2020)


Kázání ke slavnosti Všech svatých


Promluva k 30. neděli v mezidobí


Promluva k 29. neděli v mezidobí


Komentovaná prohlídka Proboštského chrámu Nanebevzetí Panny Marie