Znak proboštství Římskokatolická farnost -
proboštství Jindřichův Hradec

Aktuální informace


Františkáni - mimořádná změna času bohoslužby

V pondělí 4. prosince se od 15.00 hod. v kavárničce na proboštství v J. Hradci koná setkání přátel františkánského řádu. V souvislosti s tím bude od 18.00 hod. sloužit v proboštském kostele mši sv. františkán P. Jan Maria Vianney, OFM. Ranní mše sv. v tento den mimořádně nebude.

Sv. Mikuláš - mimořádná změna času bohoslužby

O slavnosti patrona naší diecéze sv. Mikuláše 6. prosince bude v J. Hradci sloužena mše sv. již ráno od 8.00 hod. Večer se duchovní zůčastní slavnostních nešpor a pontifikální mše sv. v českobudějovické katedrále.

Schůzka farní rady

Farní rada jindřichohradecké farnosti se sejde ve čtvrtek 7. prosince od 19.00 hod. v sále na proboštství.

Roráty

I v letošním adventu se můžeme účastnit pátečních rorátů. Poprvé se na rorátní mši sv. ke cti Panny Marie sejdeme v pátek 8. prosince ráno v 6.30 hod. v proboštském kostele. Večerní mše sv. o adventních pátcích nebudou.

Návštěva sv. Mikuláše

Jako každý rok, i letos na závěr „dětské“ mše sv., sloužené dopoledne v neděli 10. 12. v proboštském kostele, nás navštíví sv. Mikuláš a obdaruje děti dobrotami. Srdečně zveme děti, rodiče i prarodiče k účasti.

Adventní jarmark

V neděli 10. 12. po dopolední mši svaté proběhne v kavárničce na proboštství adventní jarmark. K zakoupení budou knihy z Karmelitánského nakladatelství a misijní výrobky. Přijďte se také zahrát lahodným svařákem!

Ekumenická bohoslužba

V kapli Ducha Svatého na jindřichohradeckém zámku se v neděli 10. prosince uskuteční tradiční ekumenická bohoslužba. Začátek je od 15.00 hod. V souvislosti s ekumenickou bohoslužbou nebude v neděli 10. prosince mimořádně sloužena večerní mše sv. v klášterním kostele sv. Kateřiny. Původně plánovaná intence „Za rodiče Jílkovy a jejich syna Adolfa“ bude odsloužena v úterý 12. prosince.

Vánoční pohledy pro misie

Od první adventní neděle budou v proboštském kostele opět ke koupi vánoční pohledy pro misie. Pohledy jsou umístěny po levé straně kostela na stolku. Kasička na dobrovolný příspěvek bude v sakristii. Děkujeme, že pomáháte.

Nedělní bohoslužby

V neděli 10. prosince bude od 8.00 hod. mše sv. ve Strmilově. Od 11.00 hod. bude mše v Kostelní Radouni a v Deštné. Bohoslužba slova jsou od 9.30 hod. v Kunžaku a od 11.00 hod. v Nové Včelnici.

Účet farnosti

Na potřeby naší farnosti je možno kromě kostelních kasiček přispět i platbou na účet u České spořitelny: 3066006329/0800. Na dary rádi vystavíme potvrzení pro odečet z daní. Všem dárcům velmi děkujeme.


Intence v týdnu od 3. do 10. prosince 2023

Neděle

3. 12.

1. neděle adventní

9.30 hod. proboštský kostel

Za farnosti

18.00 hod. klášterní kostel sv. Kateřiny

Na poděkování za 90 let života

Pondělí

4. 12.

p. sv. Jana Damašského

!!! 18.00 hod. proboštský kostel

Za nemocnou maminku a za ty, kdo o ni pečují

Úterý

5. 12.

18.00 hod. klášterní kostel sv. Kateřiny

Za nemocnou tetu Věru

Středa

6. 12.

slavnost sv. Mikuláše

!!! 8.00 hod. proboštský kostel

Na poděkování a za celou přízeň Jandovu, Geistovu a za Haničku Jírovou

Čtvrtek

7. 12.

p. sv. Ambrože

18.00 hod. klášterní kostel sv. Kateřiny

Za Jaroslavu Geistovou

Pátek

8. 12.

slavnost Panny Marie, počaté bez poskvrny prvotního hříchu

!!! 6.30 hod. proboštský kostel

Za † Ivo Kloboučníka

Sobota

9. 12.

p. sv. Jana Didaka

17.00 hod. proboštský kostel

Za rodiče Hejtmanovy a za jejich rodiče

Neděle

10. 12.

2. neděle adventní

9.30 hod. proboštský kostel

Za farnosti

!!! 15.00 hod. ekumenická bohoslužba v kapli Ducha Svatého na zámku

Večerní mše sv. v klášteře sv. Kateřiny mimořádně nebude


PŘIHLÁŠKA NÁBOŽENSTVÍ

2022_Akce_z_dotaci

Komentovaná prohlídka kostela Nejsvětější Trojice


Kázání Zelený čtvrtek 1.4.


Kázání KVĚTNÁ NEDĚLE 28. 3.


Kázání 1. NEDĚLE POSTNÍ 21. 2.


Bohoslužba slova 1. NEDĚLE ADVENTNÍ (29.11.2020)


Promluva k 33. neděli v mezidobí (15.11.2020)


Promluva k 32. neděli v mezidobí (8.11.2020)


Kázání ke slavnosti Všech svatých


Promluva k 30. neděli v mezidobí


Promluva k 29. neděli v mezidobí


Komentovaná prohlídka Proboštského chrámu Nanebevzetí Panny Marie