Znak proboštství
Římskokatolická farnost -
proboštství Jindřichův HradecÚvod

Srdečně Vás vítáme na stránkách jindřichohradecké římskokatolické farnosti - proboštství.

Zpravodaj jindřichohradeckého proboštství

Aktuální číslo

Seznam všech čísel

Aktuální informace


V úterý 12. února se koná kněžský den na Štěkni u Strakonic. Vzhledem k vzdálenosti a délce setkání nelze zaručit včasný návrat duchovních do Jindřichova Hradce. Proto mše sv. mimořádně nebude. Intence připadající na tento den bude odsloužena v místě pobytu.

V rámci Národního týdne manželství proběhne setkání ve farní kavárničce v pátek 15. února po mši sv. Zveme manžele na toto setkání, letošní téma zní: Humorem proti zabijákům manželství. Přijďte si posedět a sdílet se se svými zkušenostmi.

V sobotu 16. února se koná pěší pouť do Horní Pěny ke cti bl. Bedřicha Bachsteina a dalších františkánských mučedníků. Poutníci vyjdou v 12.30 hod. od kláštera sv. Kateřiny. Poutní mše bude slavena v Horní Pěně od 15.00 hod. V případě velmi špatného počasí se pěší putování ruší, a sejdeme se až na mši v pěněnském kostele. Mše v J. Hradci nebude.


Bohoslužby v týdnu od 10. do 17. února 2019

Neděle

10.2.

5. neděle v mezidobí

9.30 hod. proboštský kostel

Za farnosti

18.00 hod. klášterní kostel sv. Kateřiny

Za † Jindřišku Večeřovou a celou rodinu

Pondělí

11.2.

p. Panny Marie Lurdské

7.30 hod. kaple na proboštství

Za † manžela, oboje rodiče a duše v očistci

Úterý

12.2.

Mše sv. z důvodu kněžského dne mimořádně není !!!

Intence Za † Marii Varousovou, rodiče, dvě sestry a duše v očistci bude odsloužena v místě pobytu

Středa

13.2.

18.00 hod. proboštský kostel

Na dobrý úmysl

Čtvrtek

14.2.

p. sv. Valentina

18.00 hod. klášterní kostel sv. Kateřiny

Za † rodiče Mlíčkovy, bratra a celou rodinu

Pátek

15.2.

p. bl. Bedřicha Bachsteina a druhů

18.00 hod. proboštský kostel

Za † Janu Šťastnou, její rodiče Jana a Marii Bláhovy

Sobota  

16.2.

15.00 hod. kostel v Horní Pěně

(pouť k bl. Bedřichu Bachsteinovi)

v J. Hradci mše není

Neděle

17.2.

6. neděle v mezidobí

9.30 hod. proboštský kostel

Za farnosti

18.00 hod. klášterní kostel sv. Kateřiny

Za kmotru Františku a Stanislava Březinu