Znak proboštství Římskokatolická farnost -
proboštství Jindřichův Hradec

Aktuální informace


Mše za hospic

Za klienty i pracovníky mobilního hospice sv. Kleofáše se budeme modlit při mši sv. ve středu 20. října od 18.00hod.

Mše v Deštné

V kostele sv. Ottona v Deštné budou slouženy mše sv. pravidelně i každý pátek od 17.00 hod.

Sbírka na misie

Při misijní neděli 24. října budou kostelní sbírky určeny na podporu činnosti Papežských misijních děl.

Společenství mužů

Zveme všechny muže na společnou modlitbu, která se koná vždy ve čtvrtek od 19.00 hod. v kapli na proboštství.

Mše ve farnostech:

V neděli 24. října bude mše sv. ve Strmilově (od 8.00 hod.) a v Kostelní Radouni (11.00 hod.) v Kunžaku (9.30 hod.), v Deštné a Nové Včelnici (obě od 11.00 hod.) bude bohoslužba slova. V Jarošově nad Než. bohoslužby tentokrát nebudou.

V sobotu 23. října jsou mše také v Roseči a ve Lhotě u Číměře (obě od 15.00 hod.) 

Účet farnosti

Na potřeby naší farnosti je možno kromě kostelních kasiček přispět i platbou na účet u České spořitelny: 3066006329/0800. Na dary rádi vystavíme potvrzení pro odečet z daní. Všem dárcům velmi děkujeme.


Intence v týdnu od 17. do 24. října 2021

Neděle

17. 10.

29. neděle v mezidobí

9.30 hod. proboštský kostel

Za farnosti

18.00 hod. klášterní kostel sv. Kateřiny

Na poděkování za 55 let společného života s prosbou za Boží ochranu celé rodiny

Pondělí

18. 10.

svátek sv. Lukáše

8.00 hod. proboštský kostel

Za nová k. povolání a dobrý úmysl

Úterý

19. 10.

p. sv. Pavla od Kříže

18.00 hod. klášterní kostel sv. Kateřiny

Za živé i † členy rodiny Průchovy   

Středa

20. 10.

18.00 hod. proboštský kostel

Za hospic sv. Kleofáše

Čtvrtek

21. 10.

p. bl. Karla Rakouského

18.00 hod. klášterní kostel sv. Kateřiny

Za Boží požehnání pro rodiny našich dětí

Pátek

22. 10.

p. sv. Jana Pavla II.

18.00 hod. proboštský kostel

Za milost a dary Ducha svatého

pro Michala

Sobota

23. 10.

p. sv. Jana Kapistránského

18.00 hod. proboštský kostel

Za † Miloše Plachého a † Marii Plachou

a jejich rodiče

Neděle

24. 10.

Den modliteb za misie

30. neděle v mezidobí

9.30 hod. proboštský kostel

Za farnosti

18.00 hod. klášterní kostel sv. Kateřiny

Za + z rodiny Šimků, Tipplů,

Kvardů a Flíčků


Komentovaná prohlídka kostela Nejsvětější Trojice


Kázání Zelený čtvrtek 1.4.


Kázání KVĚTNÁ NEDĚLE 28. 3.


Kázání 1. NEDĚLE POSTNÍ 21. 2.


Bohoslužba slova 1. NEDĚLE ADVENTNÍ (29.11.2020)


Promluva k 33. neděli v mezidobí (15.11.2020)


Promluva k 32. neděli v mezidobí (8.11.2020)


Kázání ke slavnosti Všech svatých


Promluva k 30. neděli v mezidobí


Promluva k 29. neděli v mezidobí


Komentovaná prohlídka Proboštského chrámu Nanebevzetí Panny Marie