Znak proboštství Římskokatolická farnost -
proboštství Jindřichův Hradec

Aktuální informace


Roráty

Tradiční rorátní mše sv. budou i letos provázet naše putování adventními dny. Roráty budou slouženy v Jindřichově Hradci v pátky 3., 10. a 17. prosince vždy od 6.30 hod.

Sbírka na bohoslovce

Podpořit kandidáty kněžství naší diecéze při jejich studiu a formaci můžete v neděli 5. prosince, kdy budou kostelní sbírky určeny na bohoslovce.

Mše v Číměři

V sobotu 4. prosince bude sloužena mše sv. v kostele v Číměři. Začátek je od 15.00 hod. Celebruje farní vikář P. Miroslav Štrunc.

Mikulášská mše sv.

V neděli 5. prosince zveme na mši sv. od 9.30 hod. do proboštského kostela zvláště děti s rodiči. Po skončení mše navštíví děti svatý Mikuláš a rozdá jim nadílku.

Misijní pohlednice

Od 1. neděle adventní budou z boční strany proboštského kostela na stolku připraveny k zakoupení vánoční pohledy pro misie. Kasička na dobrovolné dary bude umístěna v sakristii. Pohledy zde budou po celou dobu adventní. Peníze budou poté zaslány na chudé děti v misiích. Všem, kteří chtějí pomáhat, předem ze srdce děkujeme.

Mše ve farnostech:

V neděli 5. prosince bude mše sv. ve Strmilově a Jarošově nad Než. (obě od 8.00 hod.), v Kunžaku (od 9.30 hod.) a v Kostelní Radouni (od 11.00 hod.) V Deštné a Nové Včelnici budou bohoslužby slova (obě od 11.00 hod.)

Účet farnosti

Na potřeby naší farnosti je možno kromě kostelních kasiček přispět i platbou na účet u České spořitelny: 3066006329/0800. Na dary rádi vystavíme potvrzení pro odečet z daní. Všem dárcům velmi děkujeme.


Intence v týdnu od 28. listopadu do 5. prosince 2021

Neděle

28. 11.

1. neděle adventní

9.30 hod. proboštský kostel

Za farnosti

18.00 hod. klášterní kostel sv. Kateřiny

Za † z rodiny Fojtovy a Žárovy

Pondělí

29. 11.

8.00 hod. proboštský kostel

Za charitu v J. Hradci

Úterý

30. 11.

svátek sv. Ondřeje

18.00 hod. klášterní kostel sv. Kateřiny

Za † P. Bartoloměje Divokého, Antonína Lyka, Václava Frolíka a Jaroslava Smíška

Středa

1. 12.

p. sv. Edmunda Kampiána

18.00 hod. proboštský kostel

Za † P. Ondřeje Rytíře, Josefa Pfausera, Františka Honsu a Václava Čadka

Čtvrtek

2. 12.

18.00 hod. klášterní kostel sv. Kateřiny

Za nová kněžská povolání a na dobrý úmysl

Pátek

3. 12.

p. sv. Františka Xaverského

6.30 hod. proboštský kostel - roráty

Za † kamarády a kamarádky

Sobota

4. 12.

p. sv. Barbory

17.00 hod. proboštský kostel

Za † Jaroslavu a Františka a živou i † rodinu

Neděle

5. 12.

2. neděle adventní

9.30 hod. proboštský kostel

Za farnosti

18.00 hod. klášterní kostel sv. Kateřiny

Za † rodiče a prarodiče Hejtmanovy


Komentovaná prohlídka kostela Nejsvětější Trojice


Kázání Zelený čtvrtek 1.4.


Kázání KVĚTNÁ NEDĚLE 28. 3.


Kázání 1. NEDĚLE POSTNÍ 21. 2.


Bohoslužba slova 1. NEDĚLE ADVENTNÍ (29.11.2020)


Promluva k 33. neděli v mezidobí (15.11.2020)


Promluva k 32. neděli v mezidobí (8.11.2020)


Kázání ke slavnosti Všech svatých


Promluva k 30. neděli v mezidobí


Promluva k 29. neděli v mezidobí


Komentovaná prohlídka Proboštského chrámu Nanebevzetí Panny Marie