Znak proboštství
Římskokatolická farnost -
proboštství Jindřichův HradecÚvod

Srdečně Vás vítáme na stránkách jindřichohradecké římskokatolické farnosti - proboštství.

Zpravodaj jindřichohradeckého proboštství

Aktuální číslo

Seznam všech čísel

Aktuální informace

-      Ve středu 18. října po mši sv. (cca od 18. 45hod.) bude pokračovat na proboštství cyklus přednášek „Prameny světla“ pojednávající o duchovním životě. Tentokrát nás P. Jozef Gumenický seznámí s osobností blahoslaveného Tita Zemana a s dalšími novodobými slovenskými světci.

 

-      V sobotu 21. října bude od 16.30 hod. sloužena v Horní Pěně zpívaná a „troubená“ mše ke cti svatého biskupa Huberta, patrona myslivců a lesníků.

 

-      Zveme mladé lidi (nejen) z našeho vikariátu na další formační víkendové setkání, zaměřené nyní na téma mužské a ženské spirituality. Setkání proběhne od pátku 20. 10. do neděle 22. 10. na dvou místech – pro kluky na faře ve Strmilově a následně v Deštné a holky na faře v Deštné. Akci zaštiťuje kaplan pro mládež JH vikariátu P. Jozef Gumenický. Bližší informace na FB: Deštenské společenství mládeže.

 

-      Den modliteb za misie se letos koná v neděli 22. října. Sbírky z této neděle budou určeny na podporu misií prostřednictvím Papežských misijních děl.

 

-      Zveme všechny farníky na Misijní štrůdlování, které proběhne v neděli 22. 10. po dopolední mši svaté ve farní kavárně. Zároveň prosíme šikovné ženy o napečení štrůdlů. Ty mohou pak přinést v sobotu 21. 10. po mši svaté do kavárny nebo v neděli přede mší taktéž do kavárny. Za pomoc a podporu předem srdečně děkujeme.

 

-      Příští setkání zájemců o biřmování se koná na proboštství ve čtvrtek 26. října od 19.00 hod. (skupina mladších) a v sobotu 28. října od 18.15 hod. (skupina dospělých)

 

 

 

 

 
Bohoslužby v týdnu od 15. do 22. října 2017

 

Neděle

15. 10.

 

28. neděle v mezidobí

9.30 hod. proboštský kostel

Za farnosti

18.00 hod. klášterní kostel

Za † Jana Kropáčka

Pondělí

16. 10.

p. sv. Hedviky

7.30 hod. proboštský kostel

Za † Ernesta Vetešku

Úterý

17. 10.

p. sv. Ignáce Antiochijského

18.00 hod. klášterní kostel

Za † rodiče Supekovy a Kubátovy

Středa

18. 10.

Svátek sv. Lukáše

18.00 hod. proboštský kostel

Za † rodiče Marii a Josefa Pešlovy

 

Čtvrtek

19. 10.

p. sv. Jana de Brébeuf, Izáka Joguese a druhů

18.00 hod. klášterní kostel

Za † Jana Holíka

 

Pátek

20. 10.

18.00 hod. proboštský kostel

Za rodiče a jejich očekávané děti

Sobota 

21. 10.

p. bl. Karla Rakouského

17.00 hod. proboštský kostel

Za † Dr. O. Kolína a rodiče

Neděle

22. 10.

Den modliteb za misie

29. neděle v mezidobí

9.30 hod. proboštský kostel

Za farnosti

18.00 hod. klášterní kostel

Za † Jana Kropáčka a celou rodinu