Znak proboštství Římskokatolická farnost -
proboštství Jindřichův Hradec

Aktuální informace


Bohoslužby:

V pondělí 25. ledna v Jindřichově Hradci nebude mše sv.

Jinak jsou slouženy mše sv. ve všední dny v proboštském kostele jako obvykle za účasti maximálně 10 procent sedících návštěvníků. V neděli bohužel ani nadále mše veřejně slaveny nebudou, ale stále trvá možnost soukromé adorace od 9.30 do 10.30 hod. a od 14.00 do 15.00 hod.

Čtvrteční adorace

Připomínáme, že každý čtvrtek se koná v proboštském kostele před mší sv. od 17.00 do 18.00 hod. tichá eucharistická adorace.  


Intence v týdnu od 24. do 31. ledna 2021

MŠE SV. JSOU SLAVENY ZA ÚČASTI MAXIMÁLNĚ 1/10 SEDÍCÍCH NÁVŠTĚVNÍKŮ

PLATÍ DISPENS OD POVINNÉ ÚČASTI NA NEDĚLNÍ MŠI SV.

Neděle

24. 1.

(neděle Božího slova)

3. neděle v mezidobí

NEDĚLNÍ MŠE NEJSOU SLAVENY VEŘEJNĚ

Za farnosti

Pondělí

25. 1.

svátek Obrácení sv. Pavla

Mše sv. nebude !!!

Úterý

26. 1.

p. sv. Timoteje a Tita

18.00 hod. proboštský kostel

Za Karla Hrnčíře a rodinu

Středa

27. 1.

p. sv. Anděly Mericiové

18.00 hod. proboštský kostel

Za † maminku Marii a tetu Mikešů

Čtvrtek

28. 1.

p. sv. Tomáše Akvinského

18.00 hod. proboštský kostel

Za Josefa Svobodu a rodiče

Pátek

29. 1.

18.00 hod. proboštský kostel

Za živé i † z rodiny Průchovy

Sobota

30. 1.

17.00 hod. proboštský kostel

Za Ludmilu Vítů, Josefa Mráze, bratra Františka a d. v o.

Neděle

31. 1.

4. neděle v mezidobí

NEDĚLNÍ MŠE NEJSOU SLAVENY VEŘEJNĚ

Za farnosti


Bohoslužba slova 1. NEDĚLE ADVENTNÍ (29.11.2020)


Promluva k 33. neděli v mezidobí (15.11.2020)


Promluva k 32. neděli v mezidobí (8.11.2020)


Kázání ke slavnosti Všech svatých


Promluva k 30. neděli v mezidobí


Promluva k 29. neděli v mezidobí


Komentovaná prohlídka Proboštského chrámu Nanebevzetí Panny Marie