Znak proboštství Římskokatolická farnost -
proboštství Jindřichův Hradec

Aktuální informace


SMĚRNICE DIECÉZNÍHO BISKUPA K SOUČASNÝM VLÁDNÍM OPATŘENÍM

Drazí spolubratři v kněžské a jáhenské službě,

současná pandemická opatření znamenají, že je možné, aby na veřejné bohoslužbě byl pouze celebrant + max. 1 osoba (+ ti, kteří zajištují bohoslužbu a její přenos). Jde o dočasné, avšak maximální omezení kontaktů mezi lidmi. Toto se netýká bohoslužeb uzavřených skupin lidí (klášterní komunity, mše na biskupstvích apod.). Pohřby a svatby mají dovolený počet účastníků 10. Všude je třeba jednat bez úzkostlivosti, ale zodpovědně a se zdravým rozumem minimalizovat riziko nákazy.

Většina lidí tedy nemůže na mši svatou. Buďme všaklidem nablízku, buďme k dispozici pro individuální duchovní péči, mějme otevřené kostely pro soukromou modlitbu všude, kde je to možnéa buďme k dispozici posloužit svátostmi jednotlivcům. Zvěme je k prožití jedné hodiny týdně v adoraci, která je v každém kostele pro jednotlivce stále možná. Dokážete-li věřící oslovit, můžete se sjednotit v modlitbě růžence večer ve 20.00 a budou-li to lidé vědět, klidně je zvěte k růženci vyzváněním zvonu ve 20 hodin. Bůh nám nabízí čas intenzivní duchovní obnovy. Svatý papež Jan Pavel II. často opakoval „Nebojte se!“. Jeho hluboké svědectví víry může pro nás být v této době příkladem. Pán je stále s námi a nikdy nás neopustí. Jeho milost je silnější než pandemie.

Jak dlouho bude situace trvat, nevíme. Zatímní omezení zahrnuje i slavnost Všech svatých a památku věrných zemřelých. Je tedy jasné, že společné dušičkové pobožnosti se konat nebudou. Návštěvy hřbitovů však zakázány nejsou, ba můžeme na ně vztáhnout dovolené návštěvy parků a přírody. Je však třeba i tady dodržet maximální počet lidí na společné vycházce: dva – kromě rodiny. Menší akce plánované na Advent zatím není třeba rušit.

Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický


UPOZORNĚNÍ!

VZHLEDEM K DALŠÍM VLÁDNÍM OMEZENÍM PLATÍCÍM OD 22. ŘÍJNA JIŽ NENÍ MOŽNÉ SLAVIT BOHOSLUŽBY

ANI ZA ÚČASTI 6 OSOB.

MŠE SV. BUDOU PROTO SLAVENY POUZE SOUKROMNĚ

KOSTEL ZŮSTÁVÁ OTEVŘENÝ PRO OSOBNÍ MODLITBU OD ÚTERÝ DO SOBOTY VŽDY 

OD 16.00 DO 17.00 HOD. 

V NEDĚLI OD 10.00 DO 11.00 A OD 14.00 DO 15.00 HOD.


Intence v týdnu od 25. října do 1. listopadu 2020

MŠE SV. JSOU SLAVENY POUZE SOUKROMĚ

PLATÍ DISPENS OD POVINNÉ ÚČASTI NA NEDĚLNÍ MŠI SV.

Neděle

25. 10.

30. neděle v mezidobí

Za farnosti

Za živé i † z rodiny Šimků a Flíčků

Pondělí

26. 10.

Za Charitu v J. Hradci

Úterý

27. 10.

Na dobrý úmysl dárce

Středa

28. 10.

svátek sv. Šimona

a Judy

Za Miloše Plachého, manželku Marii a Růženu Fähnrichovou

Čtvrtek

29. 10.

p. bl. Marie Restituty Kafkové

Za milost Boží pro duši Evy Linhartové

Pátek

30. 10.

Za † manžele Maříkovy

Sobota

31. 10.

p. sv. Wolfganga

Za † Aloise Spurného

Neděle

1. 11.

slavnost Všech svatých

Za farnosti

Na dobrý úmysl dárce


Promluva k 29. neděli v mezidobí


Komentovaná prohlídka Proboštského chrámu Nanebevzetí Panny Marie