Znak proboštství Římskokatolická farnost -
proboštství Jindřichův Hradec

Aktuální informace


Od 18. do 25. ledna se koná týden modliteb za jednotu křesťanů.

Modlitby za hospic

Tradiční modlitby za Hospic sv. Kleofáše, jeho klienty, personál i jejich blízké, se tentokrát uskuteční ve středu 19. ledna od 18.00 hod. v českobratrském kostele v parku.

Ekumenická pobožnost

V rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů se tradičně sejdeme ve čtvrtek 20. ledna od 18.00 hod. v českobratrském kostele v parku s věřícími i duchovními zdejších církví a náboženských společností k prosbám za jednotu.

Mše ve čtvrtek 20. ledna

V souvislosti s večerní ekumenickou bohoslužbou bude mše sv. ve čtvrtek 20. ledna mimořádně již ráno od 8.00 hod. a to v proboštském kostele. Večerní mše sv. nebude.

Dětský „miničasopis“

Na stolku pod kůrem proboštského kostela a na webových stránkách proboštství pod záložkou „Pro děti“ najdete první číslo miničaspisu, který přináší dětské katecheze k liturgii.

Sbírka na Bibli

V neděli 23. ledna budou kostelní sbírky určeny na biblický apoštolát, tedy šíření Písma svatého v misijních oblastech.

Bohoslužby ve farnostech

V neděli 23. ledna bude mše sv. od 8.00 hod. v Strmilově. V 9.30 hod. mše v Kunžaku a v 11.00 hod. v Nové Včelnici. Bohoslužba slova se koná v Kostelní Radouni od 11.00 hod. V Jarošově bohoslužby nebudou. V Roseči bude mše sv. již v sobotu 22. ledna od 15.00 hod. 

Účet farnosti

Na potřeby naší farnosti je možno kromě kostelních kasiček přispět i platbou na účet u České spořitelny: 3066006329/0800. Na dary rádi vystavíme potvrzení pro odečet z daní. Všem dárcům velmi děkujeme.


Intence v týdnu od 16. do 23. ledna 2022

Neděle

16. 1.

2. neděle v mezidobí

9.30 hod. proboštský kostel

Za farnosti

18.00 hod. klášterní kostel sv. Kateřiny

Za rodinu Mazalovských, Dvořákových

a Podlahových

Pondělí

17. 1.

p. sv. Antonína

8.00 hod. proboštský kostel

Na poděkování za 94 let života dvojčat Hany a Věry s prosbou o Boží pomoc

Úterý

18. 1.

p. Panny Marie, Matky jednoty křesťanů

18.00 hod. klášterní kostel sv. Kateřiny

Na poděkování za přijaté milosti

Středa

19. 1.

18.00 hod. proboštský kostel

 Za víru dětí a vnoučat  

Čtvrtek

20. 1.

p. sv. Fabiána a Šebestiána

8.00 hod. proboštský kostel !!!

Za Petra Hrnčíře a rodinu

Pátek

21. 1.

p. sv. Anežky Římské

18.00 hod. proboštský kostel

Za živé děti a jejich rodiny

Sobota

22. 1.

p. sv. Vincence

17.00 hod. proboštský kostel

Na poděkování za 75 let života

Neděle

23. 1.

3. neděle v mezidobí

9.30 hod. proboštský kostel

Za farnosti

18.00 hod. klášterní kostel sv. Kateřiny

Na dobrý úmysl


Komentovaná prohlídka kostela Nejsvětější Trojice


Kázání Zelený čtvrtek 1.4.


Kázání KVĚTNÁ NEDĚLE 28. 3.


Kázání 1. NEDĚLE POSTNÍ 21. 2.


Bohoslužba slova 1. NEDĚLE ADVENTNÍ (29.11.2020)


Promluva k 33. neděli v mezidobí (15.11.2020)


Promluva k 32. neděli v mezidobí (8.11.2020)


Kázání ke slavnosti Všech svatých


Promluva k 30. neděli v mezidobí


Promluva k 29. neděli v mezidobí


Komentovaná prohlídka Proboštského chrámu Nanebevzetí Panny Marie